Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %86.66 Doğru: 13 Yanlış: 2 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare organlarından birisi değildir?
 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Danıştay
 • C) Devlet Planlama Teşkilatı
 • D) Sanayi ve Ticaret Odaları
 • E) Bakanlıklar
 • Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
 • A) Meclis Başkanı
 • B) İçişleri Bakanı
 • C) Dışişleri Bakanı
 • D) Adalet Bakanı
 • E) Başbakan Yardımcıları
 • Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir?
 • A) Emniyet Müdürü
 • B) Milli Eğitim Müdürü
 • C) Bayındırlık Müdürü
 • D) Defterdar
 • E) Hukuk İşleri Müdürü
 • Yeniden köy kurulması, adının ya da yerinin değiştirilmesi kararını verme yetkisi aşağıdaki yollardan hangisi sonucunda gerçekleşir?
 • A) Kanun yoluyla
 • B) Bakanlar kurulu kararıyla
 • C) İçişleri Bakanlığı kararıyla
 • D) Valilik kararıyla
 • E) Cumhurbaşkanının kararıyla
 • “İllerde valilerin merkeze danışmadan bazı yetkiler kullanması” aşağıdaki kavram ya da durumlardan hangisi ile ilgilidir?
 • A) Yetki aktarımı
 • B) Yetki devri
 • C) İmza devri
 • D) Vesayet yetkisi
 • E) Yetki genişliği
 • Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?
 • A) İçişleri Bakanlığı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Maliye Bakanlığı
 • D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • E) Ekonomi Bakanlığı
 • I- Belediye Encümeni

  II- Belediye Meclisi

  III- Belediye Başkanı

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediyenin yürütme organını oluşturur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II, III
 • E) I, II ve III
 • Sermayesinin tamamı İDT veya KİK’ e ait işletme ya da işletmeler topluluğuna ne ad verilir?
 • A) İktisadi Devlet Teşekkülü
 • B) Kamu İktisadi Kuruluşu
 • C) Bağlı Ortaklık
 • D) Müessese
 • E) İştirak
 • İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlara karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisine karşı itiraz edilebilir?
 • A) Danıştay
 • B) Yargıtay
 • C) Anayasa Mahkemesi
 • D) Uyuşmazlık mahkemesi
 • E) Bölge İdare mahkemesi
 • Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?
 • A) Yetki devri
 • B) Vesayet
 • C) Hiyerarşi
 • D) Yetki genişliği
 • E) İmza Hakkı
 • Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?
 • A) Danıştay
 • B) İçişleri Bakanı
 • C) Bakanlar Kurulu
 • D) Bölge İdare Mahkemesi
 • E) Maliye Bakanlığı
 • Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminin doğal üyelerinden birisidir?
 • A) Muhtar
 • B) Köy İlkokulu Müdürü
 • C) Aza
 • D) Köyün sağlık görevlisi
 • E) Köy derneği başkanı
 • I. İçişleri Bakanlığı

  II. Çevre ve Orman Bakanlığı

  III. TBMM

  IV. Bakanlar Kurulu

  Yukarıda verilen T.C.’nin idari yapı unsurlarından hangisi ya da hangileri merkezi yönetim içerisinde yer almamaktadır?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II
 • C) I, II ve IV
 • D) Yalnız III
 • E) Yalnız I
 • Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin faydaları arasında yer almaz?
 • A) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin iş yükünü hafifletmektedir.
 • B) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin vesayeti altında çalışmaktadır.
 • C) Yerel yönetimler, güçlü merkezi hükümete karşı bir fren ve denge vazifesi görmektedir.
 • D) Yerel yönetimler, kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
 • E) Yerel yönetim organlarının tüm üye ve yöneticileri, o yöre halkından seçilmektedir.
 • İl Genel Meclisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) İl Genel Meclisi başkanı üyeler arasından seçilir.
 • B) İl özel idaresinin genel karar organı niteliğindedir.
 • C) Valiliğin bütçesini kabul etmek ve onaylamak, İl Genel Meclisinin görevleri arasındadır.
 • D) Üyelerin görev süresi beş yıldır.
 • E) Üye sayısı, o il içindeki ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişir.

 • Etiketler: türk, idare, sistemi, deneme, sınavı
  Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

  Etiketler: türk, idare, sistemi, deneme, sınavı