Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 4 Yanlış: 4 Boş: 0
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubunda yer alır?


 • A) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı
 • B) Raportör
 • C) Güvenlik şefi
 • D) Ayniyat saymanı
 • E) Eğitim Uzmanı
 • I. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak

  II. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az bes yıl görev yapmıs olmak

  III. Görevde yükselme sınavında basarılı olmak

  IV. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak

  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdakilerden hangileri şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlardandır?


 • A) I, III ve IV
 • B) II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) I ve II
 • E) I, II, III ve IV
 • I. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak

  II. Öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak

  III. İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az bes yıl görev yapmıs olmak

  IV. Okul müdürü görevinde iki asaleten görev yapmıs olmak

  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdakilerden hangileri şube müdürlüğü görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlardandır?


 • A) I-II-IV
 • B) I-III
 • C) II-IV
 • D) III-IV
 • E) I, II, III ve IV
 • MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi görev gruplarından biri değildir?


 • A) Destek Hizmetleri Grubu
 • B) Savunma Hizmetleri Grubu
 • C) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu
 • D) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu
 • E) Hukuk Hizmetleri Grubu
 • MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme sınavına tabi bir unvan değildir?


 • A) Raportör
 • B) Çözümleyici
 • C) Koruma ve güvenlik şefi
 • D) Sivil savunma uzmanı
 • E) Sayman
 • MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur?


 • A) 7
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav konuları arasında yer almaz?


 • A) Türkçe dil bilgisi
 • B) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi
 • C) Yönetim, liderlik ve organizasyon
 • D) İnsan hakları ve demokrasi
 • E) Yönetimde etik
 • MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, il millî eğitim müdür yardımcılarından bölge hizmeti süresini hangi tarih itibarıyla tamamlamış olanların yer değistirme işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır?


 • A) 31 Mart
 • B) 30 Nisan
 • C) 31 Mayıs
 • D) 31 Ocak
 • E) 31 Aralık

 • Etiketler: MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde, görevde yükselme soruları
  MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST sorularını online çözebilirsiniz.