Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
“Değişik hizmet kollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlar.” 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yukarıda bahsedilen kuruluş hangi seçenekte verilmiştir?
 • A) Sendika
 • B) Federasyon
 • C) Konfederasyon
 • D) Sendika Şubesi
 • E) İş yeri
 • “Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisi” 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yukarıda hangisinden bahsedilmektedir?
 • A) İşyeri Sendika Temsilcisi
 • B) Sendika İşyeri Temsilcisi
 • C) Sendika Üyesi
 • D) Sendika Yöneticisi
 • E) Sendika Temsilcisi
 • “Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisi” 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yukarıda hangisinden bahsedilmektedir?
 • A) İşyeri Sendika Temsilcisi
 • B) Sendika İşyeri Temsilcisi
 • C) Sendika Üyesi
 • D) Sendika Yöneticisi
 • E) Sendika Temsilcisi
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Konfederasyon, değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlardır.
 • B) İşyeri Sendika Temsilcisi, bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisidir.
 • C) Meslek veya işyeri esasına göre de sendika kurulabilir.
 • D) Diyanet ve vakıf hizmetleri, sendikaların kurabilecekleri hizmet kollarından biridir.
 • E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi kaydı tutar.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurabilecekleri hizmet kollarından biri değildir?
 • A) Ulaştırma Hizmetleri
 • B) Yerel Yönetim Hizmetleri
 • C) Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
 • D) Emniyet Hizmetleri
 • E) Tarım ve ormancılık hizmetleri
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak valilik, tüzük ve belgelerin bir örneğini kaç iş günü içinde ilgili Bakanlığa gönderir?
 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 45
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik, eksikliklerin kaç gün içinde tamamlanmasını ister?
 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 45
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik tarafından verilen süre içinde tamamlanmaması durumunda valilik ilgili sendika/konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için ne kadar süre içinde mahkemeye başvurur?
 • A) 15 gün
 • B) 1 ay
 • C) 2 ay
 • D) 3 ay
 • E) 6 ay
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?
 • A) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar
 • B) Sendika veya konfederasyona üyelik koşulları, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın usul ve esasları
 • C) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi
 • D) Sendika veya konfederasyonun dış denetim usulü
 • E) Üyelik ödentisinin oranı
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kurmak zorunda oldukları organlar arasında yoktur?
 • A) Genel Kurul
 • B) Seçim Kurulu
 • C) Disiplin Kurulu
 • D) Yönetim Kurulu
 • E) Denetleme Kurulu

 • Etiketler: kamu, görevlileri, sendikaları, toplu, sözleşme, kanunu, deneme, sınavı
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.