Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2022 değişikliği)


 • A) Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan
 • B) Cumhurbaşkanı
 • C) Görev yaptıkları ilin valisi
 • D) Kaymakam
 • E) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2022 değişikliği)


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Görev yaptıkları ilin valisi
 • C) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • D) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • E) İlgili Bakan
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? (2022 değişikliği)


 • A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
 • B) Cumhurbaşkanı
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
 • D) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Görev yaptıkları ilin valisi
 • B) Bağlı bulundukları en üst idari amiri
 • C) Kaymakam
 • D) Cumhurbaşkanlığı
 • E) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri" hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Görev yaptıkları ilin valisi
 • B) Kaymakam
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) İçişleri Bakanı
 • E) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?


 • A) 7
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 45
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Bakan yardımcıları ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması" aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?


 • A) Danıştay İkinci Dairesi
 • B) il asliye ceza mahkemesi
 • C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili
 • D) il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili
 • E) Yetkili veya görevli sulh ceza hakimi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç içinde verir?


 • A) 60
 • B) 45
 • C) 30
 • D) 15
 • E) 10
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Ön inceleme"ye ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.
 • B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
 • C) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
 • D) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilmesinde sakınca yoktur.
 • E) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede görevli "Köy ve mahalle muhtarları" için soruşturma izni vermeye yetkili merciler aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kaymakam
 • B) Vali
 • C) İçişleri Bakanı
 • D) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 • E) Bakanlık Müfettişleri
 • I. Ad, soyad 

  II. Soyut ve genel nitelikte olmaması,

  III. T.C. Kimlik Numarası

  IV. İş veya ikametgâh adresi

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerde yukarıdakilerden hangilerinin bulunması zorunludur?


 • A) I, II ve III
 • B) II, III ve IV
 • C) I, III ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, "Kaymakam"lar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yargıtayın ilgili ceza dairesi
 • B) Danıştay
 • C) Bölge idare mahkemesi
 • D) il asliye ceza mahkemesi
 • E) İl ağır ceza mahkemesi

 • Etiketler: 4483 sayılı kanun soruları pdf, 4483 sayılı kanun test
  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test sorularını online çözebilirsiniz.