Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
5018 sayılı kanuna göre mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği hangi kurumlara gönderirler?

 • A) Sayıştay ve Maliye Bakanlığına
 • B) Kalkınma bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına
 • C) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına
 • D) Başbakanlık ve Sayıştay başkanlığına
 • E) İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına
 • I- Yetkililerin imzası

  II- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması

  III- Maddi hata bulunup bulunmağı

  IV- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler

  Yukarıda belirtilen 5018 sayılı kanuna göre muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve ek belgeler üzerinde hangi bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • E) I, II, III ve IV
 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları hangi yasal düzenlemeyle yapılır?

 • A) Yönerge
 • B) Yönetmelik
 • C) Tüzük
 • D) Kanun
 • E) KHK
 • 5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

 • A) % 10
 • B) % 15
 • C) % 20
 • D) % 30
 • E) % 50
 • 5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer örneğini hangi kurumlara gönderirler?

 • A) Sayıştay ve Maliye Bakanlığına
 • B) Kalkınma bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına
 • C) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına
 • D) Başbakanlık ve Sayıştay başkanlığına
 • E) İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlık
 • 5018 sayılı kanuna göre ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak ne kadar süre içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer?

 • A) 2
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 5018 sayılı kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini kamuoyuna ne zaman açıklarlar?

 • A) Ocak
 • B) Mart
 • C) Mayıs
 • D) Temmuz
 • E) Eylül
 • I. Belediye - Belediye başkanı

  II. İçişleri Bakanlığı - İçişleri Bakanı

  III. Milli Savunma Bakanlığı - Müsteşar

  IV. İl özel idaresi - Vali

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, yukarıda verilen idari birim - üst yönetici eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • A) I ve IV
 • B) I, II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) II, III ve IV
 • I. Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

  II. İlgili yıla alt toplam miktar. genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

  III. Kullanılma yeri, Maliye Bakanı tarafından belirlenir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, örtülü ödenekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, aşağıdakilerin hangisi tarafından çıkarılır?

 • A) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
 • B) Doğrudan Ekonomi Bakanlığı
 • C) Ekonomi Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
 • D) Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
 • E) Doğrudan Bakanlar Kurulu
 • Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir?

 • A) TBMM
 • B) Anayasa Mahkemesi
 • C) Sosyal Güvenlik Kurumu
 • D) Yükseköğretim Kurulu
 • E) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 • 5018 Sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idareleri kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az kaç yıllık dönem için hesaplar?

 • A) 1 Yıl
 • B) 2 Yıl
 • C) 3 Yıl
 • D) 4 Yıl
 • E) 5 Yıl


 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
  Etiketler: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5018 kamu yönetimi soruları, 5018 sayılı kamu mali test
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST sorularını online çözebilirsiniz.
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST