Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90 Doğru: 9 Yanlış: 1 Boş: 0
T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kaç gün içinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


 • A) 15 gün
 • B) 30 gün
 • C) 45 gün
 • D) 60 gün
 • E) 90 gün
 • T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


 • A) TBMM Başkanı
 • B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • C) Başbakan
 • D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 • E) Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
 • I. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

  II. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunar.

  III. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülür.

  IV. Bütçe komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır.

  T.C. Anayasasına göre, "Bütçe kanunu" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • 2017 Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi uyarınca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, hangi tarihinde yapılacaktır?


 • A) Kasım 2022
 • B) Kasım 2022
 • C) Haziran 2022
 • D) Haziran 2022
 • E) Temmuz 2022
 • T.C. Anayasasına göre, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?


 • A) Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
 • B) Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
 • C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.
 • D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
 • E) Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.
 • T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?


 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
 • E) 8
 • T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sıkıyöntem ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenebilir?


 • A) Vergi ödevi
 • B) Dernek kurma hürriyeti
 • C) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
 • E) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına ilişkin görevleri arasında yer almaz?


 • A) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
 • B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
 • C) TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
 • D) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak
 • E) Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurrulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
 • T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti"nin sınırlanabildiği amaçlardan biri değildir?


 • A) Milli güvenlik
 • B) Kamu düzeni
 • C) Kamu güvensizliği
 • D) Kamu mali disiplini
 • E) Suçluların cezalandırılması
 • Aşağıdakilerden hangisinde oy verme, milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı olma yaşları doğru olarak sıralanmıştır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


 • A) 18 - 21 - 40
 • B) 18 - 18- 60
 • C) 18 - 20 - 40
 • D) 18 - 21 - 60
 • E) 18 - 18 - 40

 • Etiketler: t.c. anayasa deneme sınavı, anaya deneme sınavı çöz, meb görevde yükselme testleri
  T.C. Anayasası Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.