Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Taşınır malları hakkında,

II. Borçaları hakkında,

III. Velayeti altında çocukları hakkında

657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri devlet memurlarının "Mal Bildirimi'nde yer alması gereklidir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • A) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 30 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
 • B) Ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
 • C) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
 • D) Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
 • E) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.
 • I. Diyetisyen,

  II. Çevre sağlığı Teknisyeni,

  III. Eczacı

  657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarda verilenlerden hangisi/hangileri "Sağlık Hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" içerisinde yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını kazanan bir "Milli Eğitim Bakanlığı" personeline verilecek kademe/derece aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) 1 derece verilir.
 • B) 2 kademe ilerlemesi verilir
 • C) 2 derece verilir.
 • D) 1 kademe ilerlemesi verilir.
 • E) 1 derece - 1 kademe ilerlemesi verilir.
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) yüzde kaçı kadar ödül verilebilir?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 100
 • D) 150
 • E) 200
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, en geç kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

 • A) 1
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 10
 • E) 20
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Mazeret izinleri" hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Altı yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.
 • B) Eşinin annesinin ölümü halinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
 • C) Kadın memura, çoğul gebelik durumunda doğumdan önce on hafta analık izni verilir.
 • D) Çocuğunun evlenmesi durumunda isteği üzerine yedi gün izin verilir.
 • E) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Sivas ilinin", herhangi bir ilçesinde görevli memurların, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıda verilenlerden hangisi tarafından tesbit olunur?

 • A) Kaymakam
 • B) Vali
 • C) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
 • D) Belediye başkanı
 • E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl ............ kademe ilerlemesi ve her iki yıl ..... derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

  657 Devlet Memurları Kanununa göre; yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelirse ifade doğru olur?

 • A) 2 - 1
 • B) 1 - 2
 • C) 1 - 1
 • D) 2 - 2
 • E) 1 - 3
 • 657 Devlet Memurları Kanununa göre; "Kademe ve kademe ilerlemesi" ne ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir.
 • B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her yıl Aralık ayının sonunda alınacak toplu onaylarla belirlenir.
 • C) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
 • D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir
 • E) Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.


 • Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV

  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
  Etiketler: 657 sayılı kanun test, dmk testleri, meb görevde yükselme test
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV