Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
Şiirin temel malzemesi dildir, dil açısından bakıldığında birçok şairin şiiri süpermarket gibidir; Cemal Süreya'nın şiiri için aynı şey söylenemez, onun şiiri bir hipermarkettir.

Yukarıdaki cümlenin anlatım özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Karşılaştırma yapılmıştır.
 • B) Benzetme söz konusudur.
 • C) Anlamca olumlu, olumsuz yargılar vardır.
 • D) Cümlede öznel yargılar vardır.
 • E) Cümle amaç cümlesidir.
 • I. İstatistikler incelendiğinde Türkiye' de tiyatro izleyicisinin önceki yıllara göre azaldığı görülür. (Aşamalı durum)

  II. Evrensel değerleri öne çıkaran bir eğitim sistemi kurduğumuzda uygarlığı yakalayabileceğiz. (Koşul)

  III. Kimi bitkiler yasalarla koruma altına alınıyor, kaçakçılığın önlenmesi esas öncelik. (Neden-sonuç)

  IV. Kimi gazeteciler, futboldaki gibi gelişine göre topa vuruyor, çapsız değerlendirmeler yapıyorlar. (Öznellik)

  V. Büyük şehirlerde hava kalitesini ölçmek için valilikler yeni ölçüm istasyonları kuruyor. (Nesnellik)

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi parantezde verilen nitelikte değildir?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?


 • A) Cem ile Muğla'ya kadar yolculuk etmek çok sıkıcı olsa gerek.
 • B) Ailemizin her ferdi, kendi üzerine düşeni yaptı.
 • C) Düşüncelerimi önce elle yazarım, sonra da bilgisayara geçerim.
 • D) Yol kenarındaki levhalar hiç de güzel olmamış, baksanıza nasıl duruyor?
 • E) Çocuk acıkmış ki ağlıyor, yoksa neden ağlasın?
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel bir görüş içermektedir?


 • A) Bilge Karasu'nun eserlerini 1963'ten beri aynı yayınevi çıkarmaktadır.
 • B) Yazarın en bilinen yapıtı "Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı"dır.
 • C) İki farklı üniversitede yirmi bir farklı sunumla Bilge Karasu anıldı.
 • D) Bilge Karasu'nun öykü ve denemeleri sanatçılar tarafından incelendi.
 • E) Geçtiğimiz mayıs ayında Bilge Karasu'nun mektupları sergilendi.
 • (I) Afrika'da önlenebilir hastalıklar ve yoksulluklar yüzünden her gün elli bin kişi ölüyor. (II) Elli bin kişinin ölmesi inanılmaz! (III) Dünyanın her yerinde akıl almaz bir yoksulluğun ve adaletsizliğin sayısız örneğini bulabilirsiniz. (IV) Gelişmiş ülkelerde ise bizi bütün kılacak dostların, samimi dostlukların yoksulluğu yaşanıyor. (V) Dost sözcüğü herkes için olumlu ve iyi bir çağrışıma sahiptir.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi söyleyenin düşüncesini içermemektedir?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • (I) Gerçek olan, gerçekten var olan demektir. (II) Gerçek olan, gerçekten var olanın anlamı ya da ilkesi falan değil ta kendisidir. (III) Gerçekten var olanla bize var gibi geleni kesinlikle birbirinden ayırabilecek gücümüz var mı? (IV) Bunları birbirinden ayırmak istediğimiz yerde gerçekçi bir tutum içindeyiz demektir. (V) Bunları birbirinden ayırabildiğimiz yerde gerçekçi olma istememizi yerine getirmişiz demektir.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) I. cümlede, tanım yapılmıştır.
 • B) II. cümle, I. cümlenin devamıdır.
 • C) III. cümlede, sözde soru cümlesi vardır.
 • D) IV. cümle koşul cümlesidir.
 • E) V. cümle, neden-sonuç cümlesidir.
 • (I) Sazkedisi Türkiye'de nesli tükenme noktasına gelen türlerimizden biri. (II) Diğer yaşam alanlarında çok nadir görünen sazkedileri Akyatan sazlıklarında ve ormanda gitgide daha fazla sayıya ulaşıyor. (III) Alanın ormanlaştırılması ve besin zincirinin zenginleşmesi neticesinde sazkedileri sağlıklı bir popülasyona kavuştu.(IV) Boz renkli kürke sahip sazkedilerinin kulak uçlarında kısa kıllar bulunur. (V) Oldukça iri bir tür olan sazkedileri bacaklarında simetrik çizgilere ve ayaklarında pek belirgin olmayan beneklere sahiptir.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) L cümlede, sazkedilerinin azaldığı belirtilmiştir.
 • B) Il. cümlede, sazkedisinin sadece Akyatan'da bulunduğu belirtilmiştir.
 • C) III. cümlede, neden-sonuç ilgisi vardır.
 • D) IV cümlede, sazkedilerinin fiziksel özelliklerinden söz edilmiştir.
 • E) V. cümlede, söz konusu türün oldukça iri olduğundan bahsedilmiştir.
 • Epey bir dönem tiyatro çok ilgimi çekti. Ben Bursalıyım, orada Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu vardır. Kırk yılda bir özel tiyatrolar gelirdi. O ara çok fazla tiyatro okudum. Bir ara bir tiyatro oyunu yazmaya başladım. Lise döneminde üç dört sene tek bir oyun üzerinde uğraştım. O hala çekmecemdedir. Bir tür mesih peygamber hikayesiydi. Hafif fantastik, garip bir şey ... İçinde hoş laflar vardı ama onlar bir oyunu kurtarmaya yetmez.

  Bu parça aşağıdakilerden hangisine yanıt olabilir?


 • A) Tiyatrolar için neler düşünüyorsunuz?
 • B) Hiç öykü yazdınız mı?
 • C) Şiirden başka bir türde eser kaleme aldınız mı?
 • D) Gençliğinizde hangi türde eserleri okumaktan hoşlanırdınız?
 • E) Oyun yazarları nelere dikkat etmelidir?
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?


 • A) Gösteri esnasında havada uçan uçağa çocuklar el salladı.
 • B) Saçlarım, pek çok insanın saçına göre çok yavaş büyüyor.
 • C) Zor soruları ben çözerdim; kolay soruları kardeşim çözerdi.
 • D) Gençleri küçük gören ve değer vermeyen bir toplumuz.
 • E) Ona günlerce yalvardım ama yine de ikna edemedim.
 • I. Herkes, dosyayı satır satır okumuştu.

  II. Sınava kaç günden beri çalışmaya başladın?

  III. Bu adamın size yardım etmesi gerekiyor.

  IV. Sen, ben ve Cansu bu sorunu beraberce çözeceğiz.

  V. Tüm ülkede günlerce bu mevzu tartışıldı.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


 • A) Bu kitabı yazma amacım, bir şairin öykülerden yararlandığını göstermektedir.
 • B) Öykü ve şiirin ortak paydada toplanan değerleri vardır, bunlara sahip çıkılmalıdır.
 • C) Taş duvar arasından insanlığın ve hayatın bitip tükenmeyen şarkısını söylüyorlar.
 • D) Kasaba ve kent arasındaki farkı kısaca belirterek konuşmaya başlayacağım.
 • E) Köyde hiç kimse kılını bile kıpırdatmıyor, yan gelip yatıyor.
 • Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden

  Yukarıdaki dizelerde çekim eki almış kaç sözcük vardır?


 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 7
 • Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

  ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak,

  bu cehennem, bu cennet bizim.

  Yukardaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Belirtme durum eki
 • B) Bulunma (kalma) hali
 • C) Tamlayan eki
 • D) Sıfat eylem eki
 • E) İsimden isim yapan ek
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?


 • A) Bahçedeki çiçekleri suladım.
 • B) Soruları çözerken çok zorlandı.
 • C) Akla karayı ayıramıyoruz.
 • D) Bütün söylediklerimi bir bir yalanladı.
 • E) Onun başarısı hepimizi sevindirdi.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı sözcük yoktur?


 • A) Ankara Garı milyonlarca yolcu görmüştür.
 • B) Yenikent, şehir merkezine uzak bir yer.
 • C) Tüm gün televizyon seyretmek anlamsız.
 • D) Pazartesi günü yeni sezonu açıyoruz.
 • E) Salondaki devetabanı yerini sevmiş.

 • Etiketler: meb görevde yükselme türkçe dil bilgisi deneme sınavı, görevde yükselme dil bilgisi soruları
  Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.