Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Online 10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Test & Denemeler
2754 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Coğrafya Tarama Test
2690 Soru Sayısı: 12 Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri Test
7909 Soru Sayısı: 12 Türkiye’de İç Kuvvetler test
1996 Soru Sayısı: 12 İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Test
18757 Soru Sayısı: 12 Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test
1016 Soru Sayısı: 12 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test
505 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Test
598 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Test
800 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test
827 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test
1123 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test
774 Soru Sayısı: 11 10.Sınıf Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları Test
2700 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri Test
2117 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Su Kaynakları Test
3372 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test