Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Online 10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Test & Denemeler
5113 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Coğrafya Tarama Test
5365 Soru Sayısı: 12 Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri Test
14515 Soru Sayısı: 12 Türkiye’de İç Kuvvetler test
4838 Soru Sayısı: 12 İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Test
51281 Soru Sayısı: 12 Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test
1678 Soru Sayısı: 12 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test
1059 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Test
962 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Test
1368 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test
2012 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test
2583 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test
1854 Soru Sayısı: 11 10.Sınıf Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları Test
3851 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri Test
7723 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Su Kaynakları Test
7275 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test