Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Online 10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz
Test & Denemeler
2836 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Coğrafya Tarama Test
2857 Soru Sayısı: 12 Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri Test
8140 Soru Sayısı: 12 Türkiye’de İç Kuvvetler test
2128 Soru Sayısı: 12 İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri Test
19896 Soru Sayısı: 12 Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test
1095 Soru Sayısı: 12 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test
579 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Test
648 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Test
877 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test
1009 Soru Sayısı: 12 10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test
1274 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test
893 Soru Sayısı: 11 10.Sınıf Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları Test
2859 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri Test
2265 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Su Kaynakları Test
3556 Soru Sayısı: 12 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test