Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %58.33 Doğru: 7 Yanlış: 2 Boş: 3
Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır.

Bu dağılış üzerinde aşağıda verilen doğal faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?


 • A) İklim koşulları
 • B) Toprak özellikleri
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Yerşekli özellikleri
 • E) Yeraltı kaynakları
 • Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.

  10.sınıf coğrafya test çöz

  Bu alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • I. Amazon Havzası

  II. Grönland Adası

  III. Güneydoğu Asya

  Yukarıda verilen yerlerden hangileri seyrek nüfuslu alanlara örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Bir alanda yaşayan toplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.

  Buna göre bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu bilinirse, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Kırsal nüfus miktarı
 • B) Nüfus artış hızı
 • C) Çalışan nüfus miktarı
 • D) Toplam nüfus miktarı
 • E) İşsiz nüfus miktarı
 • Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alanlarda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleştirilmiştir.

  I. Kuzey Afrika – İklim koşulları

  II. Amazon Havzası – Yerşekilleri

  III. Sibirya Platosu – İklim koşulları

  Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştir.

  10.sınıf coğrafya test çöz

  Bu alanlarda nüfusun yoğun olması üzerinde;

  I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

  II. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması

  III. İş imkanlarının fazla

  verilenlerden hangileri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?
 • A) İklim
 • B) Yer şekilleri
 • C) Tarımsal faaliyetler
 • D) Su kaynakları
 • E) Bitki örtüsü
 • Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir.

  • Japonya

  • Batı Avrupa Ülkeleri

  • ABD’nin doğusu

  Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?


 • A) Tarım
 • B) Yer şekilleri
 • C) Su kaynakları
 • D) Sanayi
 • E) Turizm
 • Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu dağılışta etkili olan temel faktör eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?
 • A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur.-Bakı
 • B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. Yerşekilleri
 • C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. Ulaşım
 • D) Avustralya'nın orta ve batı kesimlerinde nüfus seyrektir. Yerşekilleri
 • E) Grönland adasında nüfus seyrektir İklim
 • Ülkelerin nüfus özelliklerini göstermek için kullanılan yöntemlerden biri de nüfus piramitleridir.

  Bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Çalışma çağındaki nüfus miktarı
 • B) Nüfusun yaş gruplarına dağılımı
 • C) Kadın nüfusun erkek nüfusa oranı
 • D) Hizmet sektöründe çalışan nüfus miktarı
 • E) Toplam nüfusu miktarı
 • Nüfus piramitlerinde yaş grupları genel olarak 0-14 yaş arası çocuk, 15-64 yaş arası yetişkin, 65 ve daha yukarı yaş ise yaşlı nüfus olarak kabul edilmektedir.

  Buna göre 0-14 yaş arası nüfus oranı diğer yaş gruplarına göre daha fazla olan bir ülkenin nüfus özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?


 • A) Kadın nüfusu erkek nüfusuna göre daha fazladır.
 • B) Çalışma çağındaki nüfus oranı yaşlı nüfus oranına göre daha azdır.
 • C) Çocuk nüfus miktarı yaşlı nüfus miktarına göre daha fazladır.
 • D) Doğal nüfus artış hızı gerçek nüfus artış hızından düşüktür
 • E) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı sanayi sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır.
 • Nüfus piramitlerinde tabanın geniş olması, doğurganlığın fazla olduğunun göstergesidir. Nüfus piramidinin geniş tabanlı olduğu ülkeler genelde gelişmemiş ülkeler olarak yorumlanır.

  Aşağıda verilenlerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Almanya
 • B) Endonezya
 • C) Norveç
 • D) Hollanda
 • E) Finlandiya

 • Etiketler: Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test, 10.sınıf coğrafya test çöz, nüfusun alansal dağılışı test
  10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test sorularını online çözebilirsiniz.