Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %8.333 Doğru: 1 Yanlış: 7 Boş: 4
Türkiye’nin mutlak konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
 • A) 36° Kuzey Parale
 • B) 26° Doğu Meridyeni
 • C) 42° Kuzey Paraleli
 • D) 30° Kuzey Paraleli
 • E) 45° Doğu Meridyeni
 • Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır.

  10.sınıf coğrafya test çöz

  Buna göre Türkiye harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer alsaydı; Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre konumu şimdikinin tersi olurdu?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıda ülkemizin konumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

  I. Ortalama yükseltisi fazla ve yer şekilleri engebelidir.

  II. Jeopolitik önemi son derece yüksek olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.

  III. Yıl içinde mevsim özellikleri belirgin bir şekilde görülmektedir.

  Bu bilgilerden hangileri ülkemizin matematik konumunun sonucu olarak gösterilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Türkiye’de yıl içinde dört mevsim belirgin olarak görülmektedir.

  Bu durum Türkiye’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?


 • A) Orta kuşakta yer alması
 • B) Yer şekillerinin engebeli olması
 • C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
 • D) Ekvator’un kuzeyinde yer alması
 • E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Ülkemiz uluslararası saat dilimlerinden 2. ve 3. Saat dilimlerinde yer almaktadır.

  Bu bilgiye göre ülkemiz hakkında aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılır?


 • A) İklim özellikleri
 • B) Yer şekli özellikleri
 • C) Ekvator’a göre konumu
 • D) Başlangıç meridyenine göre konumu
 • E) Yıl içinde en uzun gündüz süresinin yaşandığı tarih
 • Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden etkilenmez?
 • A) Tarımsal faaliyetler
 • B) Gündüz uzunluğu
 • C) Sanayi faaliyetleri
 • D) Turizm faaliyetler
 • E) Sıcaklık değerleri
 • 10.sınıf coğrafya test çöz
 • A) Kuzeybatı
 • B) Kuzeydoğu
 • C) Güneybatı
 • D) Batı
 • E) Güney
 • Aşağıda ülkemizin konum özelliklerinden bazıları verilmiştir.

  • Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

  • İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.

  • Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır.

  Bu özelliklerin;

  I. Tarım

  II. Ticaret

  III. Sanayi

  verilen faaliyetlerden hangileri üzerinde doğrudan etkisi vardır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması genel olarak düşmektedir.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Enlem
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Toprak yapısı
 • D) Yükselti
 • E) Hidrografik özellikler
 • 10.sınıf coğrafya test çöz

  arita üzerinde numaralar ile gösterilen alanların hangisi ülkemizin kuzeybatısında yer alır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • 10.sınıf coğrafya test çöz
 • A) 10.sınıf coğrafya test çöz
 • B) 10.sınıf coğrafya test çöz
 • C) 10.sınıf coğrafya test çöz
 • D) 10.sınıf coğrafya test çöz
 • E) 10.sınıf coğrafya test çöz
 • 21 Haziran’da aşağıda verilen illerin hangisinde gündüz süresi diğerlerine göre daha uzundur?
 • A) Hatay
 • B) İzmir
 • C) Adana
 • D) Sinop
 • E) Ankara

 • Etiketler: Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları, coğrafi konum test çöz, coğrafi konum soruları 10.sınıf, 10.sınıf coğrafya test çöz
  Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test sorularını online çözebilirsiniz.