Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

Türkiye’de İç Kuvvetler test

Türkiye’de İç Kuvvetler test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Yunt Dağı Bey Dağı Erciyes Dağı Kaçkar Uludağ Dağı Buna göre haritada işaretlenen dağlardan hangisi bu şekildeki oluşuma örnek olarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Batı Anadolu’da levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu’da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan limanların hinterlandının geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bitki örtüsünün oluşması

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Harita üzerinde dağılışı gösterilen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Dağlar B) Akarsular C) Ovalar D) Platolar E) Karstik alanlar

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çökerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. I II III IV V Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde horst ve graben oluşumu görülür? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösterilmiştir. 2. Derece Deprem Bölges� 1. Derece Deprem Bölges� 3. Derece Deprem Bölges� 4. Derece Deprem Bölges� 5. Derece Deprem Bölges� Fay hatlarının dağılışı göz önüne alındığında Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal enerji potansiyeli yüksektir. C) Levhaların birbirinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin potansiyele sahiptir. E) I. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar.

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Türkiye’nin Alp Himalaya Orojenez sisteminde yer alması; I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi II. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yükseltisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları boyunca doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Batı Anadolu’da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu’da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluşmuş volkan konileri yer alır. E) Batı Anadolu’nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir.

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdaki görselde kıtasal levhaların birbirine yaklaşması sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal levha Kıtasal levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunt Dağı

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Travertenleri C) Toros Dağları D) Damlataş Mağarası E) Çarşamba Ovası

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ihtimali diğerlerine göre daha azdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir.Bu ovaların oluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar verilen kuvvetlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)


 • Türkiye’de İç Kuvvetler test

  Türkiye’de İç Kuvvetler test
  Türkiye’de İç Kuvvetler test
  Türkiye’de İç Kuvvetler test
  Etiketler: Türkiye’de İç Kuvvetler test
  Türkiye’de İç Kuvvetler test sorularını online çözebilirsiniz.
  Türkiye’de İç Kuvvetler test