Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Türkiye’nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur
 • B) Türkiye’nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman’da Tethis Denizi oluşmuştur.
 • C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları Kuvaterner’de oluşmuştur.
 • D) Zonguldak’taki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur.
 • E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeolojik Zaman’da kazanmıştır
 • I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur.

  II. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur .

  III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur.

  IV. Türkiye’nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluşmuştur.

  Yukarıdaki oluşumlardan hangileri (Paleozoik) I. jeolojik zamana ait özelliklerdendir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) III ve IV
 • Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, okyanus tabanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırtlar oluşmaktadır.

  Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • • İlk kara bitkileri ortaya çıkmıştır.

  • Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur.

  • Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuştur.

  Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dönem hangisidir?


 • A) Paleozoyik
 • B) Mesozoyik
 • C) Tersiyer
 • D) Kuvaterner
 • E) Prekambrien
 • Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görüldüğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, II. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaştığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbirinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Volkanik faaliyetler
 • B) Orojenik hareketler
 • C) Epirojenik hareketler
 • D) Buzul hareketler
 • E) Mantodaki konveksiyonel hareketler
 • Aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir. Kıtasal levha Kıtasal levha

  Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur?


 • A) Okyanus hendekleri
 • B) Sıradağlar
 • C) Kıtalar
 • D) Volkanik dağlar
 • E) Okyanus hendekleri
 • Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde meydana gelmiştir?


 • A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması
 • B) Petrol madeninin oluşması
 • C) Pangea kıtasının oluşması
 • D) Taş kömürü yataklarının oluşması
 • E) Himalaya dağlarının oluşması
 • Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi mantonun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artması veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha alçalır ve mantoya baskı yapar. Buna göre kıtasal bir levhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, II. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez?


 • A) Deprem dalgaları
 • B) Volkanik patlamalar
 • C) Maden kuyuları
 • D) Püskürük kayaçlar
 • E) Okyanus dalgaları
 • Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. I. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. II. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ait olduğu yerküre katmanları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya...........I.........adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımından zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ...........II........ adı da verilir. Yukarıdaki metinde I ve II numaralı boşluklara yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

 • Etiketler: Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test
  Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Test sorularını online çözebilirsiniz.