Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 15 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır?
 • A) Arz etmek
 • B) Güler yüz
 • C) Ana konu
 • D) Boşu boşuna
 • E) Baş öğretmen
 • “Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “bir şeyi anlamış bulunmak” anlamında kullanılmıştır?
 • A) Sözü edilen romanın kime ait olduğunu bilemedi.
 • B) Hangi çağ, kendi şairlerinin değerini bilmiş?
 • C) Kabileler arasında kullanılan bu dili kimse bilmiyordu.
 • D) Kuşların cinsini tüylerinin renginden bilirdi.
 • E) Sorunun cevabını hemen bildi.
 • “Çanakkale içinde vurdular beni.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İçinde
 • B) Çanakkale
 • C) Gizli özne “Onlar”
 • D) Beni
 • E) Özne yoktur.
 • Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır.

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?


 • A) taşkın sözcüğü atılarak
 • B) sende sözcüğündeki “de” atılarak
 • C) çalkalanan yerine çalkalanmış getirilerek
 • D) gönlün sözcüğündeki iyelik eki atılarak
 • E) “derya gibi” ifadesi atılarak
 • “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;” bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?
 • A) Korkma
 • B) sönmez
 • C) bu
 • D) şafaklarda
 • E) yüzen
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde “gün” kelimesi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
 • A) Dağ taş deme, gün batmadan ilerle.
 • B) Bir gün aslına dönecek bu ten.
 • C) Gün doğmayabilir bir daha.
 • D) Gün eğildi yine dağlara doğru.
 • E) Gün akşam oldu bizim illerde
 • I. Bir insan bu kadar da pişkin olmaz ki. II. Hava çok karanlıktı, hiçbir şey seçilemiyordu. III. O gidince yalnızlığıma yalnızlık eklendi. IV. Onun bu davranışları bütün şevkimi kırdı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanılmıştır?
 • A) I. ve III.
 • B) II. ve III.
 • C) I. ve IV.
 • D) II. ve IV.
 • E) I ve II.
 • “Eleştirmen adeta yıkıcı bir tutumla bu acıları köhne bir sirkin gösterilerine benzetiyordu.”

  Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?


 • A) Bu vuslat herhalde başka bir bahara kaldı.
 • B) Onun bu tavırlarının sebebini orada bulunanlar çözemedi.
 • C) Akşam yatmadan önce annesinden bir masal dinlemeyi alışkanlık haline getirdi.
 • D) Sanki bir aslandı, ilk önce düşmanını süzdü sonra da korkusuzca üzerine atladı.
 • E) Bizim buralardan gitmemiz lazım.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
 • A) Olayı neden anlatmadın?
 • B) Annesi pazara gitmiş.
 • C) Gönülden gönüle bir yol var derler.
 • D) Buradan saat kaçta geçersiniz?
 • E) Kullanamadığı tek şey aklıydı.
 • I. Onun öngörüleri çok sağlamdır.

  II. Maçın sonucu hakkında spor otoritelerinin tahminleri doğru çıkmadı.

  III. Bu yıl Antalya çok sıcaktı.

  IV. İtfaiyeciler ve astronotlar ısıya ve basınca dayanaklı elbiseler giyer.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlamca aynı sözcük kullanılmıştır?


 • A) I. ve II.
 • B) III. ve IV.
 • C) I. ve III.
 • D) II. ve IV.
 • E) II. ve III.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilir bir yargı niteliğindedir?
 • A) Eğer bir öykü sizi ilk cümlede yakalıyorsa o öykü değerlidir.
 • B) Ömrümün otuz yılını köyde geçirdim.
 • C) Onun öykülerinde boşu boşuna yazılmış tek bir cümle bile yok.
 • D) Türk şiirinde biçim olarak yenileşmenin en güzel örneklerini o vermiştir.
 • E) Kendi çıkarların için değil, başkaları için çalışan insanlar yaptıkları işlerde daha başarılıdırlar.
 • “Bunu gören hasta asker, titrek elini karşıya yavaşça uzattı.“

  Yukarıdaki cümlede yükleme sorulan sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


 • A) Kim?
 • B) Nereye
 • C) Nasıl?
 • D) Kimi?
 • E) Neyi
 • (I) Bir zamanlar edebiyat muhitlerinde hiciv ve mizah sözcüklerinin dolaştığını bilmem hatırlayanınız var mı? (II) Keskin zekâlı insanların taşı gediğine koyar tarzda söyledikleri söz, ibare, beyit ve şiirlerdi onlar. (III) Edebiyatın edeb sınırını aşmadan söylenmiş zarif küfürlerdi. (IV) Yüzyıllar öncesinden bugüne gittikçe azalan örnekleriyle bazen bir elyazmasının sayfa kenarında, bazen unutulmuş tarih sayfalarında karşımıza çıkar onlar. (V) Yazıya geçirilmeye değmedikleri, sözde kaldıkları için böyledir bu.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin nedenini açıklamaktadır?


 • A) V.
 • B) VI.
 • C) III.
 • D) II.
 • E) I.
 • Turistler genellikle bir iki haftalık ya da bir iki aylık sürenin sonunda evlerine dönmeye can atan kimselerdir. Oysa, gezgin, hiçbir yere ait olmadığı için, ağır ağır hareket eder, yıllar süren dönemler içinde yolculuk eder, dünyanın bir yerinden bir yerine gider durur.

  Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır?


 • A) Tanımlama-karşıtlardan yararlanma
 • B) Sayısal verilerden yararlanma -örnekleme
 • C) Sayısal verilerden yararlanma - karşıtlardan yararlanma
 • D) Örnekleme – karşılaştırma
 • E) Karşılaştırma-tanımlama
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır?
 • A) Onu görünce sevindi.
 • B) Dağlar kar altında kaldı.
 • C) Benim için kardeşim önemli.
 • D) Arkadaşım beni çok üzdü.
 • E) Balık adam suya daldı.

 • Etiketler: türkçe, dil, bilgisi, deneme, sınavı
  Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.