Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 4 Yanlış: 2 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir? (KPSS,2012)
 • A) Devletin sınırlandırılması
 • B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması
 • C) Parlamenter sistemin kurallarının benimsenmesi
 • D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması
 • E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması
 • Aşağıdakilerden hangisi, devletin temel özelliklerinden biri değildir? (KPSS, 2012)
 • A) Kamusallık
 • B) Akılcılık
 • C) Coğrafi alan
 • D) Hükmetme
 • E) Meşruluk
 • Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Kişinin Hakları ve Ödevleri Bölümü’nde yer almaz? (KPSS, 2012)
 • A) Zorla çalıştırma yasağı
 • B) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • C) Mülkiyet hakkı
 • D) Düzeltme ve cevap hakkı
 • E) Basın hürriyeti
 • Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen “Kişi Hakları ve Ödevleri” arasında yer almaz? (PMYO, 2012)
 • A) Dernek kurma hürriyeti
 • B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
 • C) Haberleşme hürriyeti
 • D) Sosyal güvenlik hakkı
 • E) Konut dokunulmazlığı
 • Apartheid rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS,2012)
 • A) Bir ülkede azınlığın çoğunluğa yönelik asimilasyon politikasıdır
 • B) Bir ülkedeki farklı etnik, dinsel ve dilsel gruplar arasında ayrımcı- lığın önlenmesine yönelik yasal sistemdir
 • C) Bir ülkede ırk ayrımcılığının yasal olarak uygulanmasıdır.
 • D) Bir ülkede çoğunluğun azınlığa yönelik asimilasyon politikasıdır.
 • E) Bir ülkede ırklar arası eşitliğin temel ilke olarak kabul görmesidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması için oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardandır? (Yurtdışı Öğrt, 2013)
 • A) İnsan Hakları Komitesi
 • B) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • C) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
 • E) Kadınlara Karsı Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi

 • Etiketler: görevde, yükselme, sınavı, insan, hakları, demokrasi, çıkmış, sorular
  İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.