Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %28.33 Doğru: 17 Yanlış: 28 Boş: 15
Mutluluğun en önemli sırlarından bazıları bence şunlardır ( ) ömrünün sonuna dek çalışmak ( ) yeteneğimiz elverdiği ölçüde yararlı yapıtlar ortaya koymak ( ) gücümüzün yettiğince ailemize ve çevremize destek olmak( )

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?


 • A) (;) (,) (.) (…)
 • B) (:) (,) (,) (…)
 • C) (:) (;) (,) (…)
 • D) (:) (;) (,) (.)
 • E) (;) (,) (;) (.)
 • Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “(-mış/- miş/-muş/-müş)” eki alan sözcük, çekimli fiil değildir?


 • A) Kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş.
 • B) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
 • C) Bahar gelmeden çiçekler açmış.
 • D) Ölmüş koyun kurttan korkmaz
 • E) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?


 • A) Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyoruz.
 • B) Doğa ve toplumsal olayları inceledik.
 • C) Elbette annem de toplantıya gitmiş olabilir.
 • D) Kulağına eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı.
 • E) Her işe koşuyor, kimseye yapılacak iş bırakmıyordu.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcük yoktur?


 • A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
 • B) Gülme komşuna gelir başına.
 • C) Ayağını yorganına göre uzat.
 • D) Güvenme varlığa düşersin darlığa.
 • E) Otelin merdivenlerinden inip arkadaşını lobide beklemeye başladı.
 • Cebeci İstasyonunda bir tren,

  Nefes nefese soluyordu.

  Gerilmiş bir keman teli gibiydik.

  Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat

  Bilmem kaça vuruyordu.

  Yukarıdaki dizelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Kişileştirme
 • B) Benzetme
 • C) Mecaz
 • D) İkileme
 • E) Abartma
 • Motivasyon-Hijyen Teorisi olarak da bilinmektedir. Temel motivasyon faktörü ihtiyaçlardır. Bazı faktörler motive etmez ancak motivasyonun varlığı için gereklidir.

  Yukarıda hangi motivasyon teorisinden söz edilmektedir?


 • A) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
 • B) Çift Faktör Teorisi
 • C) Başarma İhtiyacı Teorisi
 • D) Erg Yaklaşımı
 • E) Sonuçsal Şartlandırma Teorisi
 • İleti kodu, aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisinin içerinde yer alır?


 • A) Kaynak
 • B) Mesaj
 • C) Kanal
 • D) Alıcı
 • E) Dönüt
 • Neoklasik yönetim yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


 • A) İnsan sosyal ihtiyaçları ile motive edilir.
 • B) Sıkı denetim ve cezalara ihtiyaç yoktur.
 • C) Çalışanlara yetki ve sorumluluk verilmelidir.
 • D) İnsan kendine söyleneni yapan, pasif durumdadır.
 • E) İş görenler bireyler olarak değil grubun üyeleri olarak davranır.
 • Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim liderliğimi sınırlayan etkenlerden değildir?


 • A) Bürokratik ve yasal engeller
 • B) Mesleki yeterlilik
 • C) Zaman sınırlılığı
 • D) Kaynak yetersizliği
 • E) Vizyon, kararlılık ve cesaret eksikliği
 • Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde durum analizi aşamalarından değildir?


 • A) Güçlü yönler
 • B) Tehditler
 • C) Performans
 • D) Fırsatlar
 • E) Zayıf yönler
 • Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarındadır?


 • A) Eğitim Hakkı
 • B) Konut Hakkı
 • C) Grev ve Toplu Sözleşme Hakkı
 • D) Çevre Hakkı
 • E) Mülkiyet Hakkı
 • “Nikomakhos Etik” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Demokritos
 • B) Sokrates
 • C) Immanuel Kant
 • D) Aristoteles
 • E) John S. Mill
 • Türk idare sistemine göre aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır?


 • A) Köy
 • B) İlçe
 • C) Belediye
 • D) Mahalle
 • E) İl özel idaresi
 • Türk idare sistemine göre il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç kaç gün içerisinde valiye gönderilir?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 7
 • D) 3
 • E) 15
 • Protokol kurallarına göre telefon konuşmalarında dikkat edilecek kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Konuşmalar açık ve anlaşılır olur.
 • B) Telefonda acelesiz, ağır ağır konuşmak çok önemlidir.
 • C) Olağanüstü durumlar hariç, sabah saat 7.00'dan önce, akşam saat 19.00 'dan dan sonra telefon edilmez.
 • D) En geç beşinci çalışta cevap alınamazsa ahize kapatılır.
 • E) Bir yere telefon edildiğinde, önce kiminle görüştüğünüz sorulur. Sonra iyi günler dilenir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, CHP'nin ikinci büyük kongresinde okuduğu Nutuk'un konuları içinde yer almaz?


 • A) Millî Mücadele politikası
 • B) Lozan Konferansı
 • C) Harf İnkılabı
 • D) Takrir-i Sükun Kanunu
 • E) Hilafetin kaldırılması
 • “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz''

  Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?


 • A) I. İnönü Muharebesi
 • B) II. İnönü Muharebesi
 • C) Büyük Taarruz
 • D) Sakarya Meydan Muharebesi
 • E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Arap harflerinin güçlü bir estetikle yansıtıldığı İslami sanat dalıdır. Örneklerine sadece kitaplarda değil; kitabe, seramik kaplar, madenî eşyalar ve mimari öğeler üzerinde de rastlanmaktadır. Ahmet Karahisari ve Hafız Osman bu sanatın Türk tarihindeki önemli temsilcileridir.

  Yukarıda adından söz edilen sanat dalı, aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tezhip
 • B) Minyatür
 • C) Hat
 • D) Çini
 • E) Nakkaş
 • Osmanlı Devleti′nde aşağıdakilerden hangisi şehzade sancağı olmamıştır?


 • A) Trabzon
 • B) Amasya
 • C) Kütahya
 • D) Edirne
 • E) Manisa
 • Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı film, 24 Kasım 2017'de vizyona girdi. Birçok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan filmin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah beyaz olarak gerçekleştirildi. Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.

  Parçada adından söz edilen sinema filmi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Buğday
 • B) Bal
 • C) Süt
 • D) Yumurta
 • E) Tohum
 • ABD’nin Telaviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yok sayılmasını BM’ye Türkiye ile birlikte teklif eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Mısır
 • B) İran
 • C) Rusya
 • D) Katar
 • E) Yemen
 • Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülenlerden birisi değildir?


 • A) Nurettin Topçu
 • B) Prof.Dr.İlber Ortaylı
 • C) Prof.Dr.Halil İnalcık
 • D) Göksel Baktagir
 • E) Yavuz Turgul
 • T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?


 • A) Başbakanlık
 • B) Belediyeler
 • C) Adalet bakanlığı
 • D) Kamu tüzel kişileri
 • E) Bakanlar kurulu
 • T.C. Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
 • B) Jandarma Genel Komutanı Yüce Divan’da yargılanmaz.
 • C) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılamaz.
 • D) Genel Kurul kararları kesindir.
 • E) Genel Kurul en az on üye ile toplanır.
 • T.C. Anayasasına göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?


 • A) 7
 • B) 5
 • C) 11
 • D) 9
 • E) 3
 • I. Hak arama Hürriyeti

  II. Kanuni Hakim Güvencesi

  III. Suç ve cezalara ilişkin esaslar

  IV. Haberleşme Hürriyeti

  V. Sosyal Güvenlik Hakkı

  T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri “hakların korunması ile ilgili hükümler” kapsamında yer almaktadır?


 • A) I-IV
 • B) I-IV-V
 • C) I-III
 • D) II-III-IV
 • E) I-II-III
 • T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?


 • A) Konut dokunulmazlığı
 • B) Kıyılardan yararlanma
 • C) Bütçe Kanunu’nda değişiklik yapılması
 • D) Haberleşme hürriyeti
 • E) Vergi ödevi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurumlarda çalıştırılan hizmet sınıfı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) 10
 • B) 11
 • C) 12
 • D) 9
 • E) 13
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini ne zamana kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır?


 • A) Haziran ayı sonuna kadar
 • B) Temmuz ayı sonuna kadar
 • C) Aralık ayı sonuna kadar
 • D) Ekim ayı sonuna kadar
 • E) Mart ayı sonuna kadar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde soruşturma evrakına göre kararını verir?


 • A) 15
 • B) 7
 • C) 30
 • D) 10
 • E) 5
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?


 • A) 15
 • B) 10
 • C) 30
 • D) 7
 • E) 3
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir?


 • A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
 • B) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
 • C) Onları ilköğretime hazırlamak
 • D) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
 • E) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?


 • A) Yönetmelik
 • B) Yönerge
 • C) Kanun
 • D) Kanun Hükmünde Kararname
 • E) Tüzük
 • Okul-aile birlikleri;

  I-Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.

  II-Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilirler.

  III-Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız III
 • B) I-II
 • C) II-III
 • D) I-III
 • E) I-II-III
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle okul idaresi tarafından çocuğa bir yıl içinde kaç gün izin verilebilir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
 • E) 30
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğretmen ve müdürlerin oturmaları için şehir ve kasabalarda yapılmış olan konutlara ait kira bedellerini aşağıdakilerden hangisi belirler?


 • A) Kaymakamlık
 • B) İl Özel İdaresi
 • C) İl Daimi Komisyonları
 • D) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • E) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylere aşağıdakilerden hangi okullar açılabilir?


 • A) İlköğretim Bölge Okulları
 • B) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları
 • C) Gezici Okullar
 • D) Gündüzlü İlköğretim Okulları
 • E) Pansiyonlu İlköğretim Okulları
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunma” görevi hangi bakanlık birimine aittir?


 • A) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
 • C) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • E) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl ilgili Bakanlıkça belirlenen tutar” hangi Bakanlığın bütçesine konulan ödenekten karşılanır?


 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • C) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • E) Sağlık Bakanlığı
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?


 • A) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek
 • B) Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak
 • C) Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini; bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek
 • D) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek
 • E) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak görevi aşağıdaki Bakanlık birimlerinden hangisine aittir?


 • A) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • D) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • E) Hukuk Müşavirliği
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak” hangi birimin sorumluluğundadır?


 • A) Müsteşarlık
 • B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 • D) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
 • E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
 • B) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
 • C) Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.
 • D) Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.
 • E) Yetkili merci ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.
 • I. Büyükşehir belediye başkanları

  II. İl ve ilçe belediye başkanları

  III. Belde belediye meclis üyeleri

  IV. İl genel meclisi üyeleri

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İçişleri Bakanı yukarıdakilerden hangisi/hangileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?


 • A) I. II. III. IV.
 • B) I. II. III
 • C) I. II. IV.
 • D) I. II.
 • E) I.IV
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer alır?


 • A) Kamu İhale Kurumu
 • B) Sosyal Güvenlik Kurumu
 • C) Türkiye İş Kurumu
 • D) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • E) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • I. dış denetim raporları

  II. idare faaliyet raporları

  III. genel faaliyet raporu

  IV. mahalli idareler faaliyet raporu

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini hazırlarken yukarıdaki raporlardan hangilerini dikkate alarak hazırlar?


 • A) Yalnız I
 • B) I-II
 • C) I-II-III
 • D) I-II-III-IV
 • E) II-III
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak çeşitli kamu kurumların temsilcilerin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir.

  Bu kurulda aşağıdaki kurumlardan hangisinin temsilcisi yoktur?


 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Sayıştay
 • C) Devlet Planlama Teşkilatı
 • D) TBMM
 • E) Hazine Müsteşarlığı
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre onay belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


 • A) Kullanılabilir ödenek tutarı
 • B) İhalede uygulanacak usul
 • C) Alınacaksa geçici teminat miktarı
 • D) Tahmin edilen bedeli
 • E) Piyasa fiyat araştırma sonucu
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında kaç yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir?


 • A) 1 yıl
 • B) 2 yıl
 • C) 3 yıl
 • D) 5 yıl
 • E) Hiçbir zaman ihaleye katılamazlar.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Kamu İhale Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?


 • A) Başbakan
 • B) Maliye Bakan
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) Bakanlar Kurulu
 • E) TBMM
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, istekliden ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır.
 • B) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar.
 • C) İhalelerde, istekli tarafından verilen geçici teminat sözleşmenin bittiği tarihten sonra verilir.
 • D) İhalelerde birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır
 • E) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan değildir?


 • A) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi
 • B) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler
 • C) Anlaşmazlıkların çözümü
 • D) Geçici teminat miktarı
 • E) Denetim Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süreleri kaç yıldır?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • Aşağıdakilerden hangisi Yetki Genişliğini ifade eder?


 • A) Taşraya ait bir yetkinin mahalli hizmetler için kullanılmasını ifade eder.
 • B) İdari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesinin ifade eder.
 • C) Merkeze ait olan bir yetkinin, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir tarafından merkez adına kullanılmasını ifade eder.
 • D) İdari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini ifade eder.
 • E) Açıkça kanuni hüküm bulunmayan konularda inisiyatif almayı ifade eder.
 • Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?


 • A) Orman yetiştirmek
 • B) Dilenciliği önlemek
 • C) İl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması ve işletilmesi
 • D) İl sınırları içinde ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı, onarımı ve bakımı
 • E) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
 • Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden biri değildir?


 • A) İlçede kamu düzeninin korunmasını sağlamak
 • B) Ani ve olağanüstü durumlarda en yakın askeri birimlerden yardım istemek
 • C) İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkilerini kullanmak
 • D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını sağlamak
 • E) Özel iş yerlerini denetlemek
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre “Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren ……. gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme …….. gün içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.”

  Yukarıdaki boşluğa hangi seçenekteki bilgi gelirse doğru olur?


 • A) 10 - 30
 • B) 15 - 60
 • C) 30 - 30
 • D) 15 - 15
 • E) 30 - 60
 • Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan hangi birimin izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemezler?


 • A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • B) Kalkınma Bakanlığı
 • C) Maliye Bakanlığı
 • D) Bakanlar Kurulu
 • E) Dışişleri Bakanlığı
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre “Yabancı okulların taşınmaz malları, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile Bakanlığa ya da kuruluş amaçları eğitim vermek olan ve ……………… göre kurulan vakıflara Bakanlar Kurulunun izni ile devredilebilir.”

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?


 • A) 4721 sayılı Türk Medenî Kanun
 • B) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
 • C) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna
 • D) 4857 sayılı İş Kanununa
 • E) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında hangi kanun göre işlem uygulanır?


 • A) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 • B) 4857 sayılı İş Kanunu
 • C) 4721 sayılı Türk Medenî kanun
 • D) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • E) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

 • Etiketler: meb görevde yükselme deneme sınavı ebs
  MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II sorularını online çözebilirsiniz.