Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanlıklarına, görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar

II. Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar

III. Bakanlıklara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına yazılan yazılar

IV. Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yukarıdakilerden hangileri Bakan tarafından imzalanacak yazılardandır?


 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) III ve IV
 • D) I ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, kadro aktarma, değişiklik ve dağılımını aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?


 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Genel Müdür
 • E) Daire Başkanı
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazılarını aşağıdakilerden hangisi imzalar?
 • A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
 • B) Müsteşar
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Genel Müdür
 • E) Daire Başkanı
 • Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’nin amacı değildir?
 • A) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst kademe yöneticilerine yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek
 • B) Üst kademelere politika oluşturmak
 • C) Üst kademelere karar almada zaman kazandırmak
 • D) Bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak
 • E) Hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmak
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi aşağıdaki hangi kanuna dayanılarak hazırlanmıştır?
 • A) 1739 sayılı Kanun
 • B) 657 sayılı Kanun
 • C) 222 sayılı Kanun
 • D) 652 sayılı KHK
 • E) 5580 sayılı Kanun
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılar aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Müsteşar Yardımcısı
 • B) Müsteşar
 • C) Bakan
 • D) Genel Müdür
 • E) Grup Başkanı (Daire Başkanı)
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelemesine ve görüşüne sunulan yazıları aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Grup Başkanı (Daire Başkanı)
 • B) Birirm Amiri
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Müsteşar
 • E) Bakan
 • Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre, personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Millî Savunma Bakanlığına yapılacak teklif yazılarını aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?
 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Genel Müdür
 • E) Grup Başkanı (Daire Başkanı)

 • Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme Sınavı, görevde yükselme testleri
  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 sorularını online çözebilirsiniz.