Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3

12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
 • B) Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
 • C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
 • D) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeler
 • E) Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması
 • I. Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemeleri

  II. İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri

  III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

  I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,

  II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

  III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

  IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi

  gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve IV.
 • E) I, III ve IV.
 • Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

 • A) Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır
 • B) Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır
 • C) Batum Gürcistan’a verilecektir.
 • D) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır
 • E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
 • Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
 • B) Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
 • C) Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
 • D) İstanbul Hükûmeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
 • E) Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek
 • Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Misakımillî’den taviz verilmesi
 • B) Fransa’nın Misakımillî’yi tanıması
 • C) Güney Cephesi’nde savaşı sonlandırması
 • D) Hatay ve İskenderun’un Suriye’ye verilmesi
 • E) Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması
 • Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkını fedakarlığa çağırmıştır.

  Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?

 • A) Teşkilatıesasiye Kanunu
 • B) Tekalifimilliye Emirler
 • C) Hıyanetivataniye Kanunu
 • D) Misakımillî Kararları
 • E) Kanuniesasi’nin ilanı
 • I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.

  II. Misakımillî’den ikinci kez taviz verilmiştir.

  III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.

  Yukarıdaki gelişmelerin ilgili oldukları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • A) Gümrü - Kars - Mudanya
 • B) Mudanya - Gümrü - Kars
 • C) Lozan - Ankara - Gümrü
 • D) Mudanya- Ankara - Kars
 • E) Lozan - Ankara - Kars
 • I. Ankara Antlaşması

  II. Mudanya Ateşkes Antlaşması

  III. Sakarya Savaşı

  IV. Büyük Taarruz

  Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) I – III – IV – II
 • B) III – I – IV – II
 • C) IV – II – I – III
 • D) III – II – IV – I
 • E) I – IV – II - III
 • Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. İnönü Savaşı
 • B) II. İnönü Savaş
 • C) Başkomutanlık Muharebesi
 • D) Sakarya Savaşı
 • E) Eskişehir - Kütahya Savaş
 • Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında

  I. Başkomutanlık süresinin uzatılması

  II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması

  III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir.

  Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Savunma yapılarak da savaş kazanılabilir.
 • B) Belli bir çizgiyi savunmak en doğru savunma şeklidir.
 • C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
 • D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
 • E) Savunma hattı düşerse zaman kazanmak için barış istenmelidir.


 • 12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3

  12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3
  12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3
  12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3
  Etiketler: 12. sınıf tarih test, milli mücadele test çöz, 12. sınıf test
  12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.
  12. Sınıf Tarih Milli Mücadele Test 3