Yükleniyor

12. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

12.SINIF BİYOLOJİ Yönetici Moleküller Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Nükleik asitlerle ilgili olarak,

I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.

II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.

III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
 • A) Hem DNA hem de RNA’yı oluşturan birimlerdir.
 • B) Yapısında hem organik hem de inorganik moleküller bulunur.
 • C) Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur.
 • D) Yapısındaki fosforik asit, moleküle asidik özellik kazandırır.
 • E) Yapısında şeklinde beş farklı baz bulunabilir.
 • DNA ve RNA molekülleri için;

  I. kendini eşleme,

  II. çift zincirli olma,

  III. fosfodiester bağı taşıma,

  IV. nükleotitlerden oluşma

  verilenlerden hangileri ortak olabilir?


 • A) I ve II.
 • B) III ve IV
 • C) I, III ve IV.
 • D) II, III ve IV.
 • E) I, II, III ve IV.
 • DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) İki zinciri birbirine fosfodiester bağı ile bağlıdır.
 • B) Kendini eşleyebilir.
 • C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur.
 • D) Çift zincirli sarmal yapıdadır.
 • E) Yapısındaki baz, şeker ve fosfat sayıları birbirine eşittir.
 • Bir DNA molekülünündeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa;

  I. pentoz şeker sayısı,

  II. toplam nükleotit sayısı,

  III. tek zincirdeki timin sayısı,

  IV. tek zincirdeki fosforik asit sayısı

  verilenlerden hangileri hesaplanabilir?


 • A) Yalnız III.
 • B) I, II ve III.
 • C) I, II ve IV.
 • D) II, III ve IV.
 • E) I, II, III ve IV.
 • RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Şekeri deoksiribozdur.
 • B) Çift nükleotit zincirinden oluşur.
 • C) Kendini eşleme özelliği vardır.
 • D) Tüm çeşitlerinde hidrojen bağı bulunur.
 • E) Protein sentezinde görevlidir.
 • 12.sınıf biyoloji test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • DNA, RNA, ATP ve enzimler için;

  I. azot elementi içerme,

  II. aminoasit bulundurma,

  III. organik yapıda olma,

  IV. pentoz şekeri içerme

  verilenlerden hangileri ortaktır?


 • A) I ve III.
 • B) II ve IV.
 • C) I, II ve III.
 • D) I, III ve IV.
 • E) I, II, III ve IV.
 • Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?
 • A) Guanin ribonükleotiti
 • B) Deoksiriboz şekeri
 • C) Fosfodiester bağı
 • D) İnorganik fosfat
 • E) Glikozit bağı
 • Tüm RNA çeşitleri için;

  I. protein sentezinde görev alma,

  II. DNA üzerinden sentezlenme,

  III. zayıf hidrojen bağı içerme

  verilenlerden hangileri ortaktır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • 11.sınıf biyoloji test çöz
 • A) I, azotlu organik bazdır.
 • B) II'nin yapısında azot atomu bulunur.
 • C) III, inorganik yapıdadır.
 • D) IV, glikozit bağıdır.
 • E) V, ester bağıdır.
 • 11.sınıf biyoloji test çöz
 • A) I, sitozindir.
 • B) IV, adenindir.
 • C) III, ribozdur.
 • D) II, guanindir.
 • E) V, timindir.

 • Etiketler: 12.sınıf biyoloji test indir, 12.sınıf biyoloji test çöz, yönetici moleküller test çöz
  12.SINIF BİYOLOJİ Yönetici Moleküller Test sorularını online çözebilirsiniz.