Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %25 Doğru: 3 Yanlış: 9 Boş: 0
Libya’daki Büyük Yapay Nehir Projesi’ne 1984 yılında başlanmıştır. Bu proje Dünya’nın en büyük su nakil projesidir.

Bu proje aşağıdaki doğal olaylardan hangisinin olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır?


 • A) Kuraklık
 • B) Aşırı yağış
 • C) Sıcaklık
 • D) Kütle hareketi
 • E) Rüzgarlar
 • Topraklarının büyük çoğunluğunun Alp dağlarıyla çevrili olması sebebiyle viyadük ve tüneller yaygındır. Aynı zamanda dağlık bir ülke olması kış turizminin gelişmesine olanak sağlamıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir?


 • A) İsviçre
 • B) Finlandiya
 • C) Danimarka
 • D) Hollanda
 • E) İngiltere
 • İnsan-doğa etkileşimine verilebilecek örneklerden biri ABD’de bulunan ve çölde yeni bir yaşam alanı oluşturan Central Valley Projesidir. Bu projenin yaşama geçmesiyle bir çok olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölge için olumlu bir sonuç olarak gösterilemez?


 • A) Çöl alanından yeni verimli tarım alanları kazanılmıştır.
 • B) Sürekli göç almaya başlamasıyla tarım alanları azalmaktadır.
 • C) Yüksek verim ve değer taşıyan ürünler yetiştirilmeye başlanmıştır
 • D) Barajlarda depolanan sular kurak alanlara taşınmıştır
 • E) Hayvancılıkta verimi ve üretimi arttıran otlak alanlar oluşturulmuştur
 • İnsanoğlu tarihi boyunca doğayla sürekli olarak etkileşim içinde olmuş ve Sanayi Devrimi ile beraber insanoğlunun doğaya müdahalesi en üst düzeye çıkmıştır.

  Aşağıda verilenlerden hangisi insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak verilemez?


 • A) Su kaynaklarını kontrol etmek için baraj yapımı
 • B) Arazinin engebeliğinden dolayı tünel yapımı
 • C) Depremler sonucunda mal kaybı yaşanması
 • D) Rüzgar panelleriyle elektrik üretilmesi
 • E) Okyanus ve deniz kıyılarından toprak kazanılması
 • I. Avrasya Tüneli

  II. Libya’daki yapay nehir projesi

  III. Central Walley projesi

  IV. Alp Viyadükleri

  Yukarıda insanın doğal sistemler üzerindeki etkisine ait bazı projeler verilmiştir. Bu projelerden hangilerinin ulaşım sistemlerine ait olduğu söylenebilir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I ve IV.
 • E) II ve IV.
 • Aşağıda verilenlerden hangisi insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
 • A) Giresun ve çevresinde fındık tarımının yapılması
 • B) Kars platosunda mera hayvancılığının yapılması
 • C) Konya ovasında tahıl tarımının yapılması
 • D) Fırat nehri üzerinde hidroelektrik santrallerinin yapılması
 • E) Antalya ve çevresinde deniz turizminin gelişmesi
 • I. Bataklıkların kurutulması

  II. Kutuplardaki buzulların erimesi

  III. Meral alanlarının genişlemesi

  IV. Plantasyon ormanların artması

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin canlı türlerinin yaşam alanlarının daralmasına neden olması beklenir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I ve IV.
 • E) II ve IV.
 • Aşağıda verilenlerden hangisinin ormanlık alanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkması beklenmez?
 • A) Endemik bitkilerin çoğalması
 • B) Yer altı su seviyesinin düşmesi
 • C) Erozyon şiddetinin artması
 • D) Barajların ömrünün kısalması
 • E) Yaban hayvanlarının yaşam alanlarının daralması
 • Aşağıda verilen örneklerin hangisi, küresel ısınmanın etkisi ile açıklanabilecek bir durum değildir?
 • A) Sibirya ve Kanada gibi soğuk iklim özelliklerinin görüldüğü yerlerde tarımsal faaliyetlerde artış olması
 • B) Kuraklık ve orman yangınları sebebiyle ormanlık alanların azalması
 • C) Kara ve su ekosistemlerinde yaşayan canlı tür çeşitliliğinin azalması
 • D) Tatlı su kaynaklarının artması ile salgın hastalıkların azalması
 • E) Deniz seviyelerinde değişime meydana gelmes
 • I. İglo yerleşmeler

  II. Manş Tüneli

  III. Yavuz Sultan Selim Köprüsü

  Yukarıda verilenlerden hangileri doğal çevrenin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • I. Mera hayvancılığı

  II. Maden çıkarma

  III. Tarımsal faaliyetler

  IV. Sanayi üretimi

  Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangi ikisinin doğal çevre üzerinde olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • ● Yer şekilleri sadedir.

  ● Ortalama yükseltisi deniz seviyesine yakındır.

  ● Ülkenin en yüksek noktası 320 m’dir.

  Yukarıda bazı yerşekli özellikleri verilen ülke için aşağıdaki beşeri yapılardan hangisinin daha az görülmesi beklenir?


 • A) Yollar
 • B) Sulama kanalları
 • C) Viyadükler
 • D) Limanlar
 • E) Parklar

 • Etiketler: 12.sınıf coğrafya test çöz, insan doğa etkileşimi test çöz, kazanım testleri çöz
  12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test sorularını online çözebilirsiniz.