Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test

12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Bir mekanın bölge özelliğine sahip olabilmesi için o mekanda belirli olaylar arasında benzerliğin ve karşılıklı iliş- kilerin olması gerekmektedir. Eğer bir mekan üzerindeki olaylar arasında karşılıklı neden sonuç ilişkisi bulunmuyorsa o mekan parçası bir bölge özelliği taşımaz.

Buna göre bölge kavramı hakkında aşağıda verilenlerden hangisi daha kapsamlı bir yargıdır?

 • A) Bölge sınırları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
 • B) İklim özellikleri dikkate alınarak bölge oluşturulabilir.
 • C) Bölge, yalnızca beşeri özellikler dikkate alınarak oluşturulur.
 • D) Bir mekan üzerindeki olaylar arasında benzer özellikler ve karşılıklı ilişki dikkate alınarak bölge oluşturulur.
 • E) Doğal özellikleri bakımından benzer özellikler taşıyan alanlar bölge özelliği taşımazlar.
 • 12.sınıf coğrafya test

  Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlar yeryüzü şekillerine göre bölge oluşturulursa hangisi ovalık bölge özelliği gösterir?
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. Bu durum beşeri, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgelerde daha kısa sürede görülmektedir.

  Buna göre, aşağıdaki özelliklere göre belirlenmiş bölgelerden hangisinin sınırlarının daha uzun sürede değişikliğe uğraması beklenir?

 • A) Sanayi
 • B) İklim
 • C) Tarım
 • D) Nüfus
 • E) Ulaşım
 • 12.sınıf coğrafya test

  Türkiye’de iklim özelliklerine göre bölgeler oluşturulduğunda haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi Karasal iklim bölgesi sınırları içerisinde yer alır?
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • 12.sınıf coğrafya test

  Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi;

  ● sanayi,

  ● ticaret,

  ● turizm,

  ● tarım

  özelliklerin hepsine göre belirlenmiş bölgelerin içinde yer alır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Türkiye’de yer şekillerine göre bölgeler oluşturulduğunda;

  I. Konya ovası

  II. Şanlıurfa platosu

  III. Menteşe yöresi

  Verilenlerden hangileri dağlık bölge sınırları içinde yer alır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • 12.sınıf coğrafya test

  Harita üzerinde gösterilen yerlerden hangisi;

  ● Akdeniz İklim Bölgesi

  ● Tarımsal Üretim Bölgesi

  ● Ovalık Bölge bölgeleri

  içerisinde yer almaktadır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerine göre bölgeler oluşturulacaktır.

  Bu bölge sınırlarının hangi kritere göre belirlenmiş bölge sınırları ile daha çok benzerlik göstermesi beklenir?

 • A) Yer altı kaynakları
 • B) İklim
 • C) Sanayi
 • D) Nüfus
 • E) Turizm
 • Aşağıda verilen yerlerden hangisi seyrek nüfuslu bölgeler içerisinde yer alır?
 • A) Çukurova çevresi
 • B) Taşeli platosu çevresi
 • C) Çarşamba ovası çevresi
 • D) Kocaeli platosu çevresi
 • E) Gediz deltası çevresi
 • Türkiye’de ekonomik faaliyete göre bölgeler oluşturulduğunda;

  I. Kocaeli ve çevresi

  II. Artvin ve çevresi

  III. Adana ve çevres

  i IV. Siirt ve çevresi

  verilen yerlerden hangi ikisi sanayi bölgesi içerisinde yer alır?

 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • 12.sınıf coğrafya test

  Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi maki bitki örtüsü bölgesi içinde yer alır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Aşağıda verilen yerler ve içerisinde yer aldıkları bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A) Adapazarı - Sanayi
 • B) Rize - Orman
 • C) Karaman - Kurak iklim
 • D) İstanbul - Tarım
 • E) Batman - Maden


 • 12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test

  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test
  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test
  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test
  Etiketler: Türkiye'de Bölge Sınıflandırması test, 12.sınıf coğrafta test çöz, 12.sınıf coğrafya testleri
  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test sorularını online çözebilirsiniz.
  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test