Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?
 • A) Sinop Limanı
 • B) İzmir Limanı
 • C) Mersin Limanı
 • D) Trabzon Limanı
 • E) İstanbul Limanı
 • İstanbul ülkemizin en büyük iç ve dış ticaret merkezidir.

  Bu durum üzerinde;

  I. Hinterlandı geniş bir limana sahip olması

  II. Kıtaları birbirine bağlayan konumda olması

  III. Finans kuruluşlarının fazla olması

  verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Ülkemizde iç ve dış ticaretin geliştiği alanlar incelendiğinde aşağıdaki bölgemizin hangisinde en fazla gerçekleştiği söylenebilir?
 • A) Marmara
 • B) Ege
 • C) Akdeniz
 • D) Karadeniz
 • E) Doğu Anadolu
 • Ülkemizde sırasıyla iç ticaretin en fazla geliştiği şehirlerimiz İstanbul, İzmir, Ankara'dır.

  Buna göre bu şehirlerimiz özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


 • A) Hizmet sektörü gelişmiştir.
 • B) Nüfus fazla, tüketim yüksektir.
 • C) İklim özellikleri benzerdir.
 • D) Ulaşım sistemleri gelişmiştir.
 • E) Üretim miktarı yüksektir.
 • İzmir'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret şehri olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
 • A) Uluslararası önemli fuara sahip olması
 • B) Üretimde mal çeşidinin fazla olması
 • C) Hinterlandının (art bölgesi) geniş olması
 • D) Ülke ticaretinde etkin olması
 • E) Bulunduğu matamatik konumu uygun olması
 • 12.sınıf coğrafya test
 • A) Sanayi malları en yüksek artış göstermiştir.
 • B) İhracatta 1990'da en yüksek pay sanayinindir.
 • C) Maden sektöründe çalışan sayısı azalmıştır.
 • D) Tarım sektörünün getirisi azalmıştır.
 • E) 2010'da ihracat yüz milyar doları geçmiştir.
 • Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerin hangisi ile ticaret Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar hacmi diğerlerine göre daha azdır?
 • A) Rusya
 • B) Almanya
 • C) Çin
 • D) Güney Kore
 • E) Arjantin
 • Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizin ihracat gelirleri içindeki payı diğerlerine göre daha azdır?
 • A) Madenler
 • B) Yaş sebze
 • C) Beyaz eşya
 • D) Motorlu kara taşıtları
 • E) Elektronik cihazlar
 • I. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ürünlerinin dağıtımının kolaylaşması

  II. Sanayi kuruluşlarının belli alanlarda yoğunlaşması

  III. Endüstri ürünleri çeşidinin artış göstermesi

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisi vardır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 12.sınıf coğrafya test
 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • I. Mersin ve çevresi

  II. Sinop ve çevresi

  III. Gaziantep ve çevresi

  IV. Bingöl ve çevresi

  Yukarıda verilen yerlerden hangi ikisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha fazladır?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • I. Enerji üretiminin fazla olduğu bölgeler ile enerji tüketiminin fazla olduğu bölgelerin farklı olması

  II. Sanayi kuruluşlarının ülke içindeki dağılışının düzensiz olması

  III. Bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisinden söz edilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: Türkiye'de İç ve Dış Ticaret test, 12.sınıf coğrafya testleri çöz, 12.sınıf coğrafya soruları çöz
  12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Test sorularını online çözebilirsiniz.