Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.Sınıf Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Günümüzde bir yerleşim yerinin sosyal yapısının değişmesi üzerinde ;

I. ekonomik gelişmeler,

II. siyasal gelişmeler,

III. teknolojik gelişmeler

verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkisine örnek olarak gösterilemez?
 • A) Çevre sorunlarının artması
 • B) Doğal kaynak tüketiminin artması
 • C) Psikolojik sorunların artması
 • D) Kültürel çatışmaların yaşanması
 • E) Ülkeler arasında ticaretin artması
 • Toplumlar tarih boyunca sosyal ve ekonomik alanlarda önemli gelişim aşamaları geçirmişlerdir.

  I. Yerleşik hayata geçerek tarımsal faaliyetlerin başlaması

  II. Sanayi faaliyetleri ile üretim ve tüketimin artış göstermesi

  III. Sanayi Devrimi’nden sonra küresel ısınmanın başlaması

  Verilenlerden hangileri bu aşamalar arasında gösterilemez?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin sağ- ladığı yararlardan biri değildir?
 • A) Hizmet üretiminde artış olması
 • B) Doğal kaynak tüketiminin artması
 • C) Yeni iş alanlarının ortaya çıkması
 • D) Sanayi üretiminde artış olması
 • E) Ulaşım araçlarının çeşitlenmesi
 • Tarih boyunca ekonomik faaliyetlerde büyük gelişmeler yaşanmıştır.

  Bu gelişmeler aşağıdaki alanlardan hangisinde daha önce yaşanmıştır?


 • A) Ticaret
 • B) Sanayi
 • C) Tarım
 • D) Hizmet
 • E) Turizm
 • Az gelişmiş ülkelerde şehirlerin nüfusunun artmasında göçlerin önemli etkisi vardır.

  Bu durumun aşağıda verilen ülkelerin hangisinde daha fazla görülmesi beklenir?


 • A) Almanya
 • B) Norveç
 • C) Kanada
 • D) Libya
 • E) Hollanda
 • I. Batı Avrupa

  II. Kuzey Afrika

  III. Kuzeydoğu Amerika

  IV. Orta Afrika

  Yukarıda verilen bölgelerin hangi ikisi arasındaki ticaret hacmi diğer ikisine göre daha yoğundur?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • Aşağıda tarihsel süreçte bazı teknolojik gelişim aşamaları verilmiştir.

  ● Pulluğun icadı

  ● Makineleşme

  ● Biyoteknoloji

  Bu teknolojik gelişmeler aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi ile ilgilidir?


 • A) Tarım
 • B) Ticaret
 • C) Ulaşım
 • D) Turizm
 • E) Sanayi
 • I. Tarımsal faaliyetlerin artış göstermesi

  II. Ulaşım araçlarının çeşitlenmesi

  III. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin küreselleşme üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Günümüzde az gelişmiş ülkelerin potansiyelini kullanarak gelecekte ekonomik güç olması beklenmektedir.

  I. Hindistan

  II. Almanya

  III. Japonya

  IV. Nijerya

  Yukarıda verilenlerden hangi ikisi bu ülkelere örnek olarak gösterilebilir?


 • A) I ve II.
 • B) II ve III.
 • C) I ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • ● Gümrük vergilerinin azalması

  ● Ulaşım maliyetlerinin düşmesi

  ● Sermayenin uluslararası alanda hareketliliğinin artması

  Yukarıda verilen durumlar öncelikle hangi ekonomik faaliyetin gelişmesine katkı sağlar?


 • A) Ticaret
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Hayvancılık
 • E) Turizm
 • Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin neden olduğu sorunlar arasında gösterilemez?
 • A) Elektromanyetik kirlili
 • B) Radyoaktif atıklar
 • C) Salgın hastalıklar
 • D) Tarımsal ilaçlar
 • E) Hava kirliliği

 • Etiketler: 12.sınıf coğrafya test çöz, 12.sınıf coğrafya test çöz, test coğrafya çöz
  12.Sınıf Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına Test sorularını online çözebilirsiniz.