Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %16.66 Doğru: 2 Yanlış: 7 Boş: 3
Kentleşme hızı ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde az gelişen yerlere göre daha hızlı olmaktadır.

Buna göre;

I. Çatalca Kocaeli Yarımadası

II. Ergene Havzası

III. Taşeli Platosu

IV. Çukurova

verilen yerlerin hangi ikisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) I ve IV.
 • D) II ve III.
 • E) III ve IV.
 • 12.sınıf coğrafya test
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Kırdan kente göç sonucunda nüfus artış hızı, sanayileşme hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez?


 • A) İş gücü sıkıntısı yaşanır.
 • B) Alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
 • C) Sanayi kuruluşları kent içerisinde kalır.
 • D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır.
 • E) Kültür çatışmaları yaşanır.
 • I. Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının artması

  II. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi

  III. Kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin yetersiz olması

  Yukarıda verilenlerden hangilerinin kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler üzerinde etkili olduğu söylenir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Gebze ve çevresi sanayileşmeye bağlı olarak yoğun göç almaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak meydana gelebilecek sorunlardan biri değildir?


 • A) Altyapı sorunlarının artması
 • B) Konut yetersizliğinin artması
 • C) Suç oranlarında artış görülmesi
 • D) Nitelikli işçi sayısının artması
 • E) Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması
 • I. İlk çağlarda verimli toprakların bulunduğu alanlar yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

  II. Orta Çağda şehirleşmenin hız kazanmasında bilişim teknolojilerinin gelişmesi etkili olmuştur.

  III. Yeni Çağda sanayi alanındaki buluş ve icatlar şehirlerin önemini artırmıştır.

  Şehirleşmenin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Aşağıda verilen yerlerden hangisi kentlerin çekici faktörleri arasında gösterilemez?
 • A) Doğal kaynak tüketiminin fazla olması
 • B) Sosyal imkanların fazla olması
 • C) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
 • D) İş olanaklarının fazla olması
 • E) Kişisel özgürlüklerin gelişmiş olması
 • Sanayileşme ve göç olgularının şehirleşme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bazı önlemler almak gerekir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?


 • A) Kentsel dönüşüm projeleri uygulamak
 • B) Demografik yatırımları azaltmak
 • C) Fosil yakıt kullanımını azaltmak
 • D) Su kaynaklarını korumak
 • E) Doğal hayatı korumak
 • Günümüzde kırdan kentlere doğru yapılan göçler üzerinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır?
 • A) Doğal afetlerin yaşanması
 • B) Kırsal alanda işsizliğin artması
 • C) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
 • D) Teknolojik gelişmelerin hızlanması
 • E) Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler
 • Aşağıda verilenlerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?
 • A) Kırsal kesimde tarımsal üretimin azalması
 • B) Kentlerin plansız bir şekilde büyümesi
 • C) Kentlerdeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
 • D) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
 • E) Kentlerde suç işleme oranının artış göstermesi
 • Günümüzde aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yoğun olduğu yerlere daha fazla göç edilmektedir?
 • A) Tarım
 • B) Sanayi
 • C) Hayvancılık
 • D) Turizm
 • E) Madencilik
 • Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel olanakları gelişmiş şehirler yoğun bir şekilde göç alırlar.

  Bu durum aşağıda verilen şehirlerin hangisinde diğerlerine göre daha azdır?


 • A) İzmit
 • B) Bursa
 • C) Adana
 • D) Gaziantep
 • E) Gümüşhane

 • Etiketler: coğrafya kazanım testleri çöz, 12.sınıf coğrafya test çöz, sanayi ve göç ilişkisi test
  12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test sorularını online çözebilirsiniz.