Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

2. Dünya Savaşı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 13 Yanlış: 0 Boş: 0
2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de üretimi ve tüketimi denetlemek için önlemler alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yürürlüğe konulmuştur?


 • A) Varlık Vergisi Kanunu
 • B) Milli Korunma Kanunu
 • C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • D) Toprak Mahsulleri Vergisi
 • E) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı
 • Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'de alınan kararların uygulanmasını sağlayan yürütme organıdır?


 • A) Vesayet Konseyi
 • B) Genel Kurul
 • C) Güvenlik Konseyi
 • D) Adalet Divanı
 • E) Ekonomik ve Sosyal Konsey
 • 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yapmakla suçlanan ve Stalin tarafından, Gürcistan'ın güneyindeki Meşheti Bölgesi'nden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürgün edilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tatarlar
 • B) Ahıskalılar
 • C) Azeriler
 • D) Başkurtlar
 • E) Gagavuzlar
 • 2. Dünya Savaşı sonunda Müttefik devletlerin Almanya ile ilgili aldıkları kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Nazi kurumlarının ortadan kaldırılması
 • B) Alman donanmasının büyük kısmının imha edilmesi
 • C) Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi yapılması
 • D) Almanya topraklarının Müttefik devletler arasında nüfuz bölgelerine ayrılması
 • E) Alman savaş sanayisinin barış ekonomisinin gereksinimlerine göre yapılandırılması
 • Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?


 • A) Führer -Adolf Hitler'e verilen unvan
 • B) Nagazaki -Japonya ile ateşkes antlaşmasını imzalayan ABD'nin Pasifik'teki kuvvetlerinin komutanı
 • C) General Mc Arthur - İlk atom bombasının atıldığı şehir
 • D) Amiral Yamamoto -Pearl Harbour baskınının planlayıcısı ve düzenleyicisi olan Japon Donanması'nın komutanı
 • E) Pierre Laval - Almanya'nın Fransa'yı işgal etmesinden sonra, Hitler ile iş birliğine giden Fransız hükümetinin şefi
 • İngiltere, 2. Dünya Savaşı'nda o sırada tarafsız olan ABD ile birlikte 14 Ağustos 1941 tarihinde Atlantik Bildirisi'ni yayımlamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirisi'nin kapsamında yer almaz?


 • A) Savaştan sonra toprak alınmaması
 • B) Ulusların kendi geleceklerine karar verebilmesi
 • C) Milletler Cemiyeti'nin yetkilerini Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na devretmesi
 • D) İnsanların açlıktan ve korkudan kurtarılması
 • E) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin getirilmesi
 • Hitler hava ve deniz kuwetleri açısından üstün olan İngiltere'ye karşı başarı kazanmanın zor olduğunu görünce Almanya için gerekli zenginlikleri ele geçirmek için doğuya yönelmiş ve Sovyetler Birliği'n e karşı - - - - başlatmıştır.

  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 • A) Meşale Harekatı'nı
 • B) Midway Saldırısı'nı
 • C) Kartal Hücumu'nu
 • D) Normandiya Çıkarması'nı
 • E) Barbarossa Harekatı'nı
 • 2. Dünya Savaşı'nın başlaması aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin dağılmasına neden olmuştur?


 • A) Bağdat Paktı
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) Varşova Paktı
 • D) Milletler Cemiyeti
 • E) Boğazlar Komisyonu
 • 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın aşağıdaki girişimlerinden hangisi savaş hazırlığı olarak gösterilemez?


 • A) Tek parti yönetimini benimsemesi
 • B) Zorunlu askerlik sistemini getirmesi
 • C) Gizlice silahlanması
 • D) Versay Antlaşması'na aykırı faaliyetlerde bulunması
 • E) Silahsızlanma Konferansı'ndan çekilmesi
 • "Duçe" unvanıyla tanınan ve izlemiş olduğu aşırı yayılmacı politikalarla2il. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan İtalyan lider aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Benito Mussolini
 • B) General Franco
 • C) Masimo De Lema
 • D) Mareşal Petain
 • E) General De Gaulle
 • Türkiye'de görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?


 • A) İsmet İnönü'nün Kahire'de Churchill ve Roosevelt ile görüşmesi
 • B) Türk-İngiliz-Fransız Yardımlaşma Paktı'nın imzalanması
 • C) Ayni olarak Toprak Mahsulleri Vergisi'nin alınması
 • D) Köy Enstitülerinin kurulması
 • E) Türkiye'nin Almanya'ya resmen savaş ilan etmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biridir?


 • A) I. Dünya Savaşı sonunda Almanya ile Versay Antlaşması'nın imzalanması
 • B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
 • C) Türkiye'de cumhuriyet rejimine geçilmesi
 • D) Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini artırması
 • E) ABD ile Almanya arasında Daves Planı'nın kabul edilmesi
 • I. Pearl Harbour Baskını'nın düzenlenmesi

  II. Japonya'ya atom bombasının atılması

  III. Müttefiklerin Meşale Harekatı'nı düzenlemesi

  Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya Savaşı sırasında Afrika Cephesi'nde meydana gelmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: 2. dünya savaşı test, 2. dünya test, kpss tarih deneme, kpss tarih test
  2. Dünya Savaşı Test sorularını online çözebilirsiniz.