Yükleniyor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz

5. Sınıf Kültür ve Miras Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %41.66 Doğru: 5 Yanlış: 3 Boş: 4
Tarihçiler, geçmişten günümüze kadar olan zamanı öğrenilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmışlardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler” olarak adlandırmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “tarihi devirlere” aittir?


 • A) Kemikten yapılmış eşyalar
 • B) Mağaradaki resimler
 • C) Çivi yazılı tablet
 • D) Heykeller
 • Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez?


 • A) Halk oyunları
 • B) Bakırcılık
 • C) Çinicilik
 • D) Ahşap işçiliği
 • Türkülerimiz halkımızın zengin kültürünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal afet, yas, düğün, aşk gibi olaylar türkülerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden değildir?


 • A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir.
 • B) Bütün türkülerin konusu aynıdır.
 • C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir.
 • D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır.
 • Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Boraboy Gölü, Amasya
 • B) Galata Kulesi, İstanbul
 • C) Akdamar Kilisesi, Van
 • D) Para
 • Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş hâlidir. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik’te yaygın olarak yapılmaktadır.

  Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Çinicilik
 • B) Çömlekçilik
 • C) Bakırcılık
 • D) Sepetçilik ve Hasırcılık
 • El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.

  Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hora
 • B) Çayda çıra
 • C) Horon
 • D) Kaşık
 • Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösteren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği, hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildiği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir?


 • A) Dinî bayramlar
 • B) Millî bayramlar
 • C) Mevsimlik bayramlar
 • D) Resmî bayramlar
 • Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir.

  Buna göre;

  I. Silifke Kalesi − Mersin

  II. Selimiye Camii − Edirne

  III. Abant Gölü − Bolu hangileri tarihî mekândır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Geçmiş

  Dönem Bayramlarda aile büyüklerine ve akrabalara gidip bayramlaşılırdı.

  Günümüz

  Bayramlaşmalar artık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bayram kutlamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir?


 • A) Boş vakitlerin artması
 • B) Ulaşım araçlarının gelişmesi
 • C) İletişim araçlarının yaygınlaşması
 • D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi tarihî − kültürel bir öge değildir?


 • A) Afrodisias
 • B) Çini
 • C) Sultanahmet Camii
 • D) Şelale
 • Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Geçmişte düğünler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Günümüzde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır.

  Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Düğünlerde müzik eşliğinde türküler söylenir.
 • B) Kültürel ögeler zaman içinde değişebilmektedir.
 • C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır.
 • D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır.
 • Ergenekon Destanı’na göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır.

  Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ramazan Bayramı
 • B) Hıdırellez Bayramı
 • C) Nevruz Bayramı
 • D) Zafer Bayram

 • Etiketler: 5. Sınıf Kültür ve Miras Test, kültür ve miras 5. sınıf, 5 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras soruları
  5. Sınıf Kültür ve Miras Test sorularını online çözebilirsiniz.