Yükleniyor

5. Sınıf Fen Testleri Çöz

5.SINIF FEN Madde ve Değişim Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
5.sınıf fen test çöz
 • A) Erime
 • B) Yoğuşma
 • C) Buharlaşma
 • D) Kırağılaşma
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) Süblimleşme
 • B) Donma
 • C) Buharlaşma
 • D) Yoğuşma
 • Öğretmen öğrencilerinden maddenin hâl değişimine günlük hayattan örnekler vermelerini istemiştir.

  Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır?


 • A) Anıl: Buzdolabından çıkardığımız buz parçalar
 • B) Murat: Kışın pencerelerin iç tarafında su damlacıklarının oluşması yoğuşmaya örnektir.
 • C) Rıfat: Islak saçlarımızın bir süre sonra kendiliğinden kuruması buharlaşmaya örnektir.
 • D) Serhat: Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buzun gaz hâle geçmesi donmaya örnektir.
 • Bir miktar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısıtılıyor ve kaptaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor.

  Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta hangi hâl değişimleri gerçekleşmiştir?


 • A) Erime ve Yoğuşma
 • B) Donma ve Yoğuşma
 • C) Erime ve Buharlaşma
 • D) Buharlaşma ve Süblimleşme
 • Buharlaşma ve kaynama ile ilgili,

  I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir.

  II. Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama ise belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.

  III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı artar.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • 5.sınıf fen test çöz

  Verilen şekilde katı bir maddenin geçirebileceği hâl değişimleri taranıp diğer kısımlar kesilip atılırsa hangi şekle ulaşılır?


 • A) 5.sınıf fen test çöz
 • B) 5.sınıf fen test çöz
 • C) 5.sınıf fen test çöz
 • D) 5.sınıf fen test çöz
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • • Erime noktası

  • Kütle

  • Renk

  • Tat

  • Kaynama noktası

  Verilen özelliklerden kaç tanesi maddenin ayırt edici özelliklerindendir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) Suyun donma noktası diğerlerinden düşüktür.
 • B) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir.
 • C) - 1 °C'ta yalnızca su katı hâlde bulunur.
 • D) Oksijenin erime noktası en yüksektir.
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) 250 g
 • B) 500 g
 • C) 750 g
 • D) 1000 g
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) K
 • B) L
 • C) M
 • D) N
 • 5.sınıf fen test çöz
 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.

 • Etiketler: 5.sınıf fen test çöz, meb 5.sınıf test çöz, madde ve değişim test çöz
  5.SINIF FEN Madde ve Değişim Test sorularını online çözebilirsiniz.