Yükleniyor

5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz

5.Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Kaç zamandır bu kitabı okumak istiyordum.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde yoktur?


 • A) Geçen yıl kendime bir bisiklet aldım.
 • B) Nicedir görmüyordum seni, özlemişim.
 • C) Ne zamandır İstanbul’a gitmek istiyor.
 • D) Biraz tatlı alalım, epeydir tatlı yemiyorum.
 • Yumuşak söz, kayalardan daha sert olan kalpleri yumuşatır.

  Bu özdeyiş aşağıdaki atasözlerinden hangisine anlamca en yakındır?


 • A) Sözü söyle alana, kulağında kalana.
 • B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 • C) Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
 • D) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
 • Kendimi bildim bileli erkenden kalkar, kahvaltımı yaparım.

  Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?


 • A) Kendi başıma
 • B) Günün birinde
 • C) Oldum olası
 • D) İster istemez
 • Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
 • A) İçini kemirmek: Bir üzüntü kendisini sürekli rahatsız etmek
 • B) Parasını sokağa atmak: Kâr getirmeyen bir işe, mala para yatırmak
 • C) Talihine küsmek: Başına gelenlerden ötürü talihini suçlu görmek
 • D) Ok yaydan çıkmak: Bir işi yapmaya hazır olmak
 • Aşağıdakilerden hangisinde “Sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışı- nın büyük zararlarını görür.” anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır?
 • A) El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
 • B) Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
 • C) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
 • D) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
 • • Yüreği cız etmek

  • Parmağı ağzında kalmak

  • Burnundan solumak

  • Başı göğe ermek

  Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir?


 • A) Hayal kurmaktan vazgeçmek
 • B) Şaşakalmak, hayret etmek
 • C) Ansızın içi sızlamak
 • D) Çok öfkelenip sinirlenmiş olmak
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yakın anlamlı sözcüklerin oluşturduğu bir ikileme kullanılmıştır?
 • A) Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.
 • B) Sokağın başında ufak tefek bir adam vardı.
 • C) Abur cubur yemek sağlığa zararlıdır
 • D) Doğru dürüst bir iş bulmaya çalışıyorum.
 • Bilgili ve erdemli kişi çok konuşmaz, bilgiçlik taslamaz. Pek çok kültürde, çok ve gereksiz konuşan insanların durumu farklı şekillerde anlatılmıştır. Bizim kültürümüzde bu durumu anlatmak için “- - - -” atasözü kullanılır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?


 • A) Boş teneke çok tıngırdar.
 • B) Boş gezmekten bedava çalışmak iyidir.
 • C) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
 • D) Söz ağızdan çıkar.
 • Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir işi yapmak istemeyip bazı sebepler ileri sürmek” anlamındadır?
 • A) Misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün olur
 • B) Köylü, misafir kabul etmeyiz, demez; konacak konak yoktur, der
 • C) Şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar.
 • D) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?
 • A) Her gün aynı sözleri söylemesi bizi bıktırdı, artık kabak tadı verdi.
 • B) Kazayı ucuz atlattı ama arabasının hurdası çıktı.
 • C) Her yerde tanınıyordu, ülkede nam salmıştı.
 • D) Düşüncesinde inat ediyor, Nuh diyor peygamber demiyor
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Bir şey yaptırmak için birini zorlamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
 • A) Sabahtan beri bir şey yemedi, açlıktan karnı zil çalıyor.
 • B) Yarın sınav olacağını duyunca etekleri tutuştu
 • C) şi yetiştirmemiz için bizi sıkboğaz ediyordu.
 • D) Kenarda bekleyenler bana dik dik bakıyordu.
 • “Denize düşen yılana sarılır.” atasözü aşağıdaki durumlardan hangisini vurgular?
 • A) Çaresizlik
 • B) Çalışkanlık
 • C) Tutarsızlık
 • D) İsteksizlik

 • Etiketler: 5.sınıf türkçe söz gruplarında anlam testi, türkçe test çöz, türkçe ba testleri çöz, online meb testleri, mis testleri
  5.Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam Testi sorularını online çözebilirsiniz.