Yükleniyor

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Çöz

6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi

6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Kavşaklarda trafik ışıklarının olmaması hem yayalara hem de sürücülere zorluk çıkarmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu daha iyi açıklar?

 • A) Bir olayın birden fazla nedeni vardır.
 • B) Bir olay birden fazla kişiyi etkileyebilir.
 • C) Olayların birden fazla sonucu olmaz.
 • D) Her olayı rahatça takip edebiliriz.
 • I. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir.

  II. Ülkemiz dünyanın Kuzey yarım küresinde yer alır.

  Yukarıda verilen cümleleri olgu ve görüş açısından değerlendiriniz?

 • A) Birinci cümle olgu, ikinci cümle görüş cümlesidir.
 • B) Birinci cümle görüş, ikinci cümle olgu cümlesidir.
 • C) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de görüş cümleleridir.
 • D) Birinci ve ikinci cümleler her ikisi de olgu cümlesidir.
 • Yerleşim yerlerine fabrika yapılmasının insanlara olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz etkilerindendir?

 • A) İnsanlar fabrikada iş imkânı bulabilirler.
 • B) Fabrika atıkları canlılara zarar verebilir.
 • C) Fabrikada üretilen mallar toplum hizmetine sunulur.
 • D) Üretilen malların satışından gelir elde edilir.
 • Yaşadığımız olayların birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını etkileyebilmektedir. Bu duruma olayın - - - - denmektedir.

  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Olguları
 • B) Sonuçları
 • C) Etkileri
 • D) Çok boyutluluğu
 • Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bir olayın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bir arada verilmiştir?
 • A) Orman tahribatı hayvan türlerinin yaşam alanlarını daraltmaktadır
 • B) Toplu taşıma araçları ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
 • C) Cep telefonların iletişimi kolaylaştırmakla birlikte radyasyon yaymaktadır
 • D) Aşırı bilgisayar kullanımı göz bozukluklarına neden olmaktadır.
 • Aşağıdakilerden hangisi, bir olayın birden fazla nedeninin olabileceğine örnek gösterilebilir?
 • A) Fay hattı üzerine ev yapılması depremde zararı artırır.
 • B) Bilinçsiz sulama ve ilaç kullanımı tarımsal verimi düşürür.
 • C) Orman yangınları bitki varlığına ve insan sağlığına zarar verir.
 • D) Düzenli spor yapmak sağlıklı yaşam için gereklidir.
 • Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel duygu ve düşüncelerini yansıtan kavramlara görüş denir.

  Buna göre

  I. Havanın en güzel zamanına denk geldik.

  II. Güneş tam tepemizde, gerçekten çok sıcak oldu.

  III. Diyarbakır ile Ankara arası 1016 kilometredir.

  cümlelerinden hangileri görüş belirtir?

 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgi ‘’olgu‘’ olarak tanımlanmaktadır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

 • A) En güzel meyve Amasya elmasıdır.
 • B) Konya, Türkiye’nin en güzel kentidir.
 • C) Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.
 • D) Futbol, güreşten daha heyecanlı bir spor dalıdır.
 • I. Kişiden kişiye değişir.

  II. Kanıtlanabilir, ispatlanabilir.

  III. Evrensel bilgilerdir.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri olgunun görüşten farkını belirtmektedir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Aşağıda verilen cümlelerden hangisi görüşe örnek olarak gösterilemez?
 • A) Sinemaya gitmeyi severim.
 • B) Ülkemizin en heyecan verici şehri İstanbul’dur.
 • C) Oyun oynarken zaman çok hızlı geçiyor.
 • D) Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir.
 • Sulama yöntemleri ile ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Ahmet, verileri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmış ve araştırma sonucunu yazmıştır.

  Ahmet’in bilimsel araştırmada yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Değerlendirmeyi en sona bırakmıştır.
 • B) Problemin geçici çözümünden sonra değerlendirme yapmıştır.
 • C) Problemin çözümünü geçici olarak belirlemiştir.
 • D) Önce bilgileri toplamış daha sonra problemi belirlemiştir.
 • Bilimsel bir araştırmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Konu ile ilgili verilerin toplanması
 • B) Bilgilerin sınıflandırılması
 • C) Araştırılacak konunun belirlenmesi
 • D) Notların kontrol edilerek metnin oluşturulması


 • 6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi

  6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi
  6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi
  6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi
  Etiketler: 6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi, sosyal test çöz, sosyal testleri
  6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi sorularını online çözebilirsiniz.
  6.Sınıf Sosyal Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi