Yükleniyor

7. Sınıf Fen Testleri Çöz

7. Sınıf Mayoz Test

7. Sınıf Mayoz Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.

II. Kromozom sayısı yarıya iner.

III. DNA kendini eşler.

IV. n kromozomlu dört yeni hücre oluşur.

Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız 1. aşamasında görülür?

 • A) I ve II.
 • B) II ve III.
 • C) I, II ve III.
 • D) II, III ve IV.
 • Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir.

  7. Sınıf fen Mayoz soru

  Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) K ve L’nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır
 • B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir
 • C) L ve M’nin kromozom sayıları, K’nın kromozom sayısının yarısına eşittir.
 • D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir.
 • Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebilecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur.

  Buna göre, mayozda kromozom sayısının yarıya inmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sayısına sahip olmasına
 • B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benzemesine
 • C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına
 • D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olmasına
 • Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?

 • A) İnsandaki karaciğer hücresi
 • B) Güvercindeki sperm hücresi
 • C) Elma ağacındaki yaprak hücresi
 • D) Kedideki yumurta ana hücresi
 • Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşmiştir.

  7. Sınıf fen Mayoz soru

  Bu olay ile ilgili;

  I. Yalnız mayoz bölünmede görülür.

  II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir.

  III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Aşağıda verilen mayoz bölünmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz?

  7. Sınıf fen Mayoz soru 6

 • A) Dört yeni hücre oluşmuştur.
 • B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir
 • C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir.
 • D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır.
 • K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiştir.

  7. Sınıf fen Mayoz soru 7

  Buna göre K hücresi ile ilgili;

  I. Sperm hücresi olabilir.

  II. Mayoz bölünme geçirmiştir.

  III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir . ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, mayozun birinci bölümünde görülürken ikinci bölümünde görülmez?

 • A) n kromozomlu hücreler oluşması
 • B) Kalıtım madde miktarının iki katına çıkması
 • C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
 • D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi
 • Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve babasının gen yapılarından farklılık gösterir.

  Verilen metindeki ‘‘kromozomlar arası parça değişimi’’ aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır?

 • A) Tür içi çeşitliliğe
 • B) Üreme hücrelerinin oluşumuna
 • C) Dört tane hücre oluşmasına
 • D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına
 • Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir.

  7. Sınıf fen Mayoz soru 10

  Bu hücre ile ilgili;

  I. Üreme hücresidir.

  II. Mayoz bölünme geçirmektedir.

  III. Bu evrede homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellikler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  7. Sınıf fen Mayoz soru 11

 • A) 2, 2n
 • B) 2, n
 • C) 4, n
 • D) 8, 2n
 • Mayoz sonucu oluşan insana ait sağlıklı spermler ile ilgili;

  I. Kalıtsal yapıları aynıdır.

  II. Kromozom sayıları aynıdır.

  III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III


 • 7. Sınıf Mayoz Test

  7. Sınıf Mayoz Test
  7. Sınıf Mayoz Test
  7. Sınıf Mayoz Test
  Etiketler: 7. sınıf mayoz test, 7.sınıf fen soru çöz, 7. sınıf fen test
  7. Sınıf Mayoz Test sorularını online çözebilirsiniz.
  7. Sınıf Mayoz Test