Yükleniyor

8. Sınıf T.C. İnkılap ve Atatürkçülük Testleri Çöz

8. Sınıf Atatürkçülük Test

8. Sınıf Atatürkçülük Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi

I. Din ve vicdan hürriyetine saygılıdır.

II. Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler birbirinin tamamlayıcısıdır.

III. Siyasi, ekonomik ve kültürel yönden bağımsız olmayı amaçlar.

IV. Yabancı siyasi akımlarla ve ideolojilerle açıklanamaz.

Atatürkçü düşünce sisteminin yukarıdaki özelliklerinden hangisi laik olduğunu gösterir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • Atatürk’ün düşünce sisteminde egemenlik bir kişi ya da gruba ait değil, milletin kendisine aittir.

  Bu anlayış aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Milliyetçilik
 • B) Cumhuriyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Laiklik
 • Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında tahtlar ve taçlar yok olur. Mustafa Kemal Atatürk

  Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Milli iradenin
 • B) Milli birliğin
 • C) Milli ekonominin
 • D) Milli kültürün
 • “Türk zaferi Tunus’ta, Cezayir’de genellikle Kuzey Afrika’da coşkuyla karşılandı. Suriye ve Filistin’in bazı şehirleri Türk bayrakları ile donandı ve camilerde dualar birbirini kovaladı. Mustafa Kemal’in ismi dillerde dolaşıyor, resimleri evlerin şeref köşelerinde yer alıyordu. Zafer için şiirler kaleme alınıyordu. Türkiye olayları kalabalıkları sokağa dökebiliyordu. İngiliz ve Fransız egemenliğinde bulunan yerlerde ‘Yaşasın Türkiye!’, ‘Yaşasın Mustafa Kemal!’ haykırışları bağımsızlık özleminin bir ifadesi hâlini alıyordu.”

  Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Türklerin zaferi şiirlere yansımıştır
 • B) Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türkiye sömürgecilik yarışına başlamıştır.
 • C) Türklerin elde ettiği başarı birçok Müslüman ülkesinde sevinç ve mutluluk yaratmıştır.
 • D) Zaferin komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk mazlum milletlerin kahramanı olmuştur.
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla ulusal bağımsızlığını kazanan Türk milletinin, her alanda çağdaş yeniliklere ihtiyacı vardı. Atatürk’ün hedefi de Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktı.

  Atatürk’ün bu amacı öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Devletçilik
 • B) Cumhuriyetçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) İnkılapçılık
 • Atatürk ilkelerini destekleyen bütünleyici ilkelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 • A) Milli Egemenlik - Cumhuriyetçilik
 • B) Eşitlik - Devletçilik
 • C) Akılcılık ve Bilimsellik - Laiklik
 • D) Bağımsızlık - Milliyetçilik
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 1. maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” maddesi yer alırken 2. maddesinde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin; “Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti.” olduğu belirtilmiştir.

  Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına önem vermektedir
 • B) Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına göre yönetilmektedir
 • C) İnsan hakları anayasa tarafından sınırlandırılmıştır
 • D) Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
 • Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in ilanından sonra kadının erkekle birlikte öğrenim görmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve savunmuştur. Atatürk Dönemi’nde Türk kadını aile kurma, eğitim alma ve istediği mesleği seçme hak ve özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmıştır.Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadın - erkek eşitliği sağlanmıştı. Burada kadınların siyasi haklarından söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için, kadınlarımıza siyasi hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını, siyasi haklarını da kazanarak ülke yönetimine de katıldı.

  Verilen metinde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

 • A) Kadın haklarının önemi
 • B) Dünyada kadın haklarının gelişimi
 • C) Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk kadının yaşadığı sıkıntılar
 • D) Cumhuriyet Dönemi’nde Türk kadınına verilen haklar
 • • Halifeliğin kaldırılması

  • Saltanatın kaldırılması

  • Kadınlara siyasi hakların verilmesi

  Aşağıdakilerden hangisi verilen inkılapların bir sonucudur?

 • A) Eğitimde birliğin sağlanması
 • B) Milli bağımsızlığın sağlanması
 • C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi
 • D) Milli ekonominin kurulması
 • Milli Kurtuluş Savaşı’nda, Türk Milletinin, Atatürk’ün önderliğinde kazandığı zafer, Asya’nın bir ucundaki Endonezya’dan Hint Yarımadası’na, Orta Doğu’ya, Fas’a kadar sömürge haline getirilmiş bulunan İslam âlemini bir uçtan bir uca sevince boğmakla kalmamıştır; Çin’den Hindiçini’ye, Hint Yarımadası’ndan Kara Afrika’ya kadar, sömürge ve yarı sömürge idaresi altında yaşayan yüz milyonlarca insana umut, sevinç ve ilham kaynağı olmuştur.

  Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Kurtuluş Savaşı birçok milletin desteği ile kazanılmıştır
 • B) Milli Mücadele’nin kazanılmasını Müslümanlar önemsememiştir.
 • C) Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türkiye bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamıştır.
 • D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması birçok bölgede farklı ırklar tarafından sevinçle karşılanmıştır.
 •  I Milli dil - Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

  II Vatan sevgisi - Yurt toprağı sana her şey feda olsun

  III Ülke bütünlüğü - Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir bütündür.

  IV Çağdaşlaşma - Kuvvet birdir ve o, milletindir.

  Yukarıdaki tabloda Atatürk İlke ve İnkılâplarının dayandığı temel esaslar ve Atatürk’ün bu esasları destekleyici sözleri eşleştirilmiştir.

  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV


 • 8. Sınıf Atatürkçülük Test

  8. Sınıf Atatürkçülük Test
  8. Sınıf Atatürkçülük Test
  8. Sınıf Atatürkçülük Test
  Etiketler: inkılap tarihi ve atatürkçülük 8. sınıf test indir
  8. Sınıf Atatürkçülük Test sorularını online çözebilirsiniz.
  8. Sınıf Atatürkçülük Test