Yükleniyor

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 0
Aşağıdaki anlamlardan hangisi “evrensel” kelimesiyle ilgili değildir?
 • A) Her yerde geçerli
 • B) Hiç değişmeyen
 • C) Dünya çapında
 • D) Tüm insanlığı ilgilendiren
 • Dünyanın her yerinde insanların çoğunun bir dine mensup olduğu görülür. Her hangi bir dini seçmeyenlere rastlansa da sayıları çok azdır. Dinin görülmediği bir tarih dilimi de bir toprak parçası da yoktur.

  Buna göre aşağıdaki dinle ilgili yargıların hangisi yanlıştır?


 • A) Din evrensel bir olgudur
 • B) Dünyada birçok din vardır
 • C) Tarih dinle ilgili bir bilimdir.
 • D) İnsan din seçiminde serbesttir.
 • ● Niçin yaşıyorum?

  ● Niçin dünyaya geldim?

  ● Öldükten sonra ne olacak?

  İnsan bu tür sorularının cevabını aşağıdakilerin hangisinde bulabilir?


 • A) Din
 • B) Ahlak
 • C) Fen
 • D) Tarih
 • ● Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.

  ● MÖ 1500 yılından itibaren görülmektedir.

  ● Toplumu kastlara ayırması en önemli özelliğidir.

  Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Yahudilik
 • B) Budizm
 • C) Hinduizm
 • D) Şintoizm
 • Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden biridir?
 • A) İbadet toplu yapılmalıdır.
 • B) Ruhun varlığına inanılmaz.
 • C) Tek tanrı inancına sahiptir.
 • D) Veda’lar, kutsal kitaplarıdır.
 • Hinduizm’de ruhun ölümsüz olduğuna ve bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır.

  Bu bilgi aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasıdır?


 • A) Kast
 • B) Karma
 • C) Tenasüh
 • D) Ganj
 • Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.

  Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.

  Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.

  Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?


 • A) Taoizm
 • B) Hinduizm
 • C) Şintoizm
 • D) Budizm
 • ● Hayat ızdıraptır.

  ● Izdırabın kaynağı arzulardır.

  ● Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nitelenen ilkelere uymak gerekir.

  Bu görüşler aşağıdaki şahısların hangisinindir?


 • A) Buda
 • B) Dalay Lama
 • C) Konfüçyüs
 • D) Lao Tsu
 • I. Vahye dayalı dinlerden biridir.

  II. Afrika’da ortaya çıkmış bir dindir.

  III. Kutsal kitapları Buda’nın sözlerini içermektedir.

  Budizm’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) İnekler her yerde dolaşır.
 • B) Büyükbaş hayvanlar kurban edilir
 • C) Ganj Nehri kutsal kabul edilir
 • D) Birden fazla tanrıya inanılır.
 • Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm’in ortak özelliklerinden biri değildir?


 • A) Ölüleri yakmak
 • B) Reenkarnasyona inanmak
 • C) Aynı kutsal kitaba inanmak
 • D) Aynı coğrafyada ortaya çıkmak
 • Rahip veya rahibeler evlenmez, mal sahibi olmaz, hiçbir eğlenceye katılmazlar.

  Din adamlarıyla ilgili bu bilgi aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Budizm
 • B) Taoizm
 • C) Hinduizm
 • D) Şintoizm

 • Etiketler: lgs din kültürü test çöz, lgs testleri online, lgs pdf deneme, lgs din pdf, evrensel öğütler test
  8. Sınıf Dinler ve Evrensel Öğütleri Test sorularını online çözebilirsiniz.