Yükleniyor

9. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

9. Sınıf Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %58.33 Doğru: 7 Yanlış: 5 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir?
 • A) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması
 • B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması
 • C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi
 • D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi
 • E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi
 • Dönencelerin 30 derece 45 enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
 • A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması
 • B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması
 • C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması
 • D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması
 • E) Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açının artması
 • Aşağıda verilen alanlardan hangisine yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez?
 • A) coğrafya test çöz
 • B) coğrafya test çöz
 • C) coğrafya test çöz
 • D) coğrafya test çöz
 • E) coğrafya test çöz
 • Türkiye’de aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde Dünya’nın yıllık hareketi etkili olmuştur?
 • A) Gece gündüz süresinin yıl içinde değişiklik göstermesi
 • B) Yıl içinde yalnızca iki gün gece ve gündüz süresinin eşit olması
 • C) Yatay düzlemde dik duran cisimlerin gündüz süresince gölgesinin oluşması
 • D) Güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla düşmemesi
 • E) Yaz mevsiminin kış mevsiminden daha uzun sürmesi
 • coğrafya test çöz
 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) I ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • coğrafya test çöz
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • I. Dünya'nın günlük hareketinin yönü

  II. Matematik iklim kuşaklarının sınırları

  III. Dünya'nın yörüngedeki hızı

  Dünya'nın yörüngesinin elips değil de çember olması durumunda yukarıdakilerden hangilerinde değişiklik yaşanırdı?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder.

  I. Dünya'nın yıllık hareketi

  II. Dünya'nın günlük hareketi

  III. Eksen eğikliği

  IV. Dünya'nın şekli

  Bu durum üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • coğrafya test çöz
 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda dönenceler ile Ekvator çizgisi arasındaki mesafenin azalması beklenir?
 • A) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının artması
 • B) Dünya’nın yörüngesinin çember şeklinde olması
 • C) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması
 • D) Dünya’nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi
 • E) Dünya’nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması
 • Aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkması üzerinde Dünya’nın Güneş etrafında hareket etmesi etkili değildir?
 • A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi
 • B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz süresinin değişiklik göstermesi
 • C) Herhangi bir noktada Güneş’in doğduğu ve battığı yerin değişmesi
 • D) Dünya’nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması
 • E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşma
 • coğrafya test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.