Yükleniyor

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Testleri Çöz

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ İnsan ve Din Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Muhtaçlara yardım edilmesini emreder.
 • B) İnsana dilediğini yapma hürriyetini verir.
 • C) Kötülüklerin engellenmesini tavsiye eder.
 • D) Merhamet ve şefkat duygularını güçlendirir.
 • E) Emir ve yasaklarıyla toplumsal düzene katkı sağlar.
 • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya suresi, 22. ayet)

  Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İhlas
 • B) Fıtrat
 • C) Tevhit
 • D) Ahlak
 • E) Tevekkül
 • Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir?
 • A) Hayatı anlamlandırması
 • B) Sorumluluk bilincini güçlendirmesi
 • C) İnsanlara faydalı olmayı öğretmesi
 • D) İradeyi bilinçli kullanmayı sağlaması
 • E) Sorgulamaksızın kabullenmeyi öğretmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi dini inancın bireysel faydalarından biri değildir?
 • A) Toplumsal düzenin devamını sağlaması
 • B) İnsanı bencilce davranmaktan kurtarması
 • C) Sıkıntılara karşı insanın direncini artırması
 • D) Hastalık ve felaketlerde teselli kaynağı olması
 • E) Hayatı düzenli ve planlı yaşamaya yardımcı olması
 • Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?
 • A) Konuşmak
 • B) Yiyip içmek
 • C) İnanmak
 • D) Yazmak
 • E) Düşünmek
 • İnsan “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Nerden geldim nereye gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap bulmaya çalışır.

  Bu sorulara en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden hangisi verebilir?


 • A) Tarihi birikim
 • B) Bilimsel literatür
 • C) İlahi kaynaklı din
 • D) İçinde yaşanılan kültür
 • E) Gelenek ve görenekler
 • Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Suçun oluşmasına en büyük engeldir.
 • B) Zorluklara karşı insanın direncini artırır.
 • C) Zulme karşı bireysel tavır alışı önemsemez.
 • D) Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkiler.
 • E) Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar.
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
 • A) Suç oranının artması
 • B) Ekonomik dengenin bozulması
 • C) Bireylerde mutluluğun azalması
 • D) Toplumda barış ve kardeşliğin azalması
 • E) İnsanlar arası güven duygusunun sarsılması
 • Akıl sahibi insanların kendi iradeleri ile iyilik ve ebedi mutluluğa ulaştırmasını amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Felsefe
 • B) Ahlak
 • C) Fıtrat
 • D) Din
 • E) Örf ve Âdet
 • I. Allah,

  II. Ahiret,

  III. Kader

  Bu inançlardan hangilerinin insanın zorluk ve sıkıntılara karşı dirençli olmasına katkı sağladığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancıyla çelişen bir yargıdır?
 • A) Allah sınırsız ilim ve güç sahibidir.
 • B) Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.
 • C) Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.
 • D) Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.
 • E) Allah, evreni yarattıktan sonra onunla ilişkisi kalmamıştır.
 • Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte topluma yön veren etkenlerden biri değildir?
 • A) Kanunlar
 • B) Sağlık
 • C) Ahlak
 • D) Âdet
 • E) Örf

 • Etiketler: 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi test çöz, 9.sınıf din test çöz, din test çöz 9.sınıf
  9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ İnsan ve Din Test sorularını online çözebilirsiniz.