Yükleniyor

9. Sınıf Matematik Testleri Çöz

9.Sınıf Sayı Kümeleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %25 Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 4
I. İki rasyonel sayı arasında sonsuz çoklukta irrasyonel sayı vardır.

II. İki rasyonel sayının toplamı da bir rasyonel sayıdır.

III. İrrasyonel bir sayının çarpma işlemine göre tersi de bir irrasyonel sayıdır.

IV. Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliği vardır.

V. Rasyonel bir sayının toplama işlemine göre tersi bir irrasyonel sayıdır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5


 • A) I, II, III
 • B) I, II, IV
 • C) I, II, V
 • D) II, IV, V
 • E) I, II, IV, V
 • Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır?
 • A)
 • B) 0,675
 • C) 11/4
 • D)
 • E) 3,444...
 • Toplamları 110 olan birbirinden farklı beş pozitif tam sayının sadece ikisi 32’den büyük ve üç tanesi çift sayıdır.

  Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?


 • A) 67
 • B) 68
 • C) 69
 • D) 70
 • E) 71
 • Toplamları 13 olan iki gerçek sayının çarpımı en çok kaçtır?
 • A) 13
 • B) 167/4
 • C) 169/4
 • D) 52
 • E) 171/4
 • x, y ve z pozitif tam sayılar ve 5/3=y/3=z olduğuna göre z’nin alabileceği en büyük değer için x y z kaçtır?
 • A) 9
 • B) 10
 • C) 18
 • D) 20
 • E) 21


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • a, b, c birer doğal sayıdır.

  (a – 3) · (b 2) · (c – 1) = 64

  olduğuna göre a b c’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?


 • A) 68
 • B) 67
 • C) 66
 • D) 65
 • E) 64
 • m ve n birer tam sayıdır.

  (2n – 2) ile 23 ardışık sayılar, (2m 4) ile –44 ardışık çift sayılar olduğuna göre n – m aşağıdakilerden hangisi olamaz?


 • A) 35
 • B) 36
 • C) 37
 • D) 38
 • E) 39
 • 12/x-2

  ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır?


 • A) 0
 • B) 4
 • C) 12
 • D) 24
 • E) 41
 • a, b, c birer tam sayıdır.

  a · b = 12 ve b · c = 18

  olduğuna göre a b c nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?


 • A) 20
 • B) 27
 • C) 31
 • D) 42
 • E) 62

 • Etiketler: 9.Sınıf Sayı Kümeleri Test, matematik testleri, 9.sınıf testleri çöz
  9.Sınıf Sayı Kümeleri Test sorularını online çözebilirsiniz.