Yükleniyor

9. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

Doğa ve İnsan Etkileşimi Test

Doğa ve İnsan Etkileşimi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışını konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyocoğrafya
 • B) Hidrografya
 • C) Klimatoloji
 • D) Meteoroloji
 • E) Jeomorfoloji
 • Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez?

 • A) Orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi
 • B) Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller açılması
 • C) Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi
 • D) Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi
 • E) Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması
 • Laterit topraklar sıcak ve nemli bir iklim olan Ekvatoral iklimin karakteristik toprağıdır.(I) Ekvatoral İklim Bölgesi içerisinde Kongo Havzası, Amazon Havzası ve Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yer alır.(II) Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. (III) Laterit topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen humus miktarı bakımında fakirdir.(IV) Türkiye’de iklim özellikleri düşünüldüğünde laterit topraklara rastlamak mümkün değildir.(V)

  Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden söz edilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • E) II ve V
 • Aşağıdakilerden hangisi hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?

 • A) İstanbul Boğazı’ndaki akıntılar
 • B) Fırat ve Dicle akarsularının su taşıma kapasiteleri
 • C) Ege Denizi kıyılarındaki adaların şekil özellikleri
 • D) Türkiye’deki baraj göllerin su toplama kaynakları
 • E) Göller yöresindeki su kaynaklarının mineral madde analizi
 • İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır.

  doğa ve insan Etkileşimi test

  Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?

 • A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması
 • B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması
 • C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması
 • D) Ormanlık alanların tarıma açılması
 • E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması
 • Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir.
 • B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemektedir.
 • C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde etkilemiştir.
 • D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur.
 • E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile insan arasındaki etkileşim devam edecektir.
 • İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu noktada, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen, elde ettiği sonucu sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulguların, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağlanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.

  Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) İnsanoğlunun doğal çevreyi yeterince tanıması gerektiğine
 • B) Coğrafyanın insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim olduğuna
 • C) İnsanoğlunun doğal çevreyi tanımasının yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna
 • D) Doğal kaynakların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiğine
 • E) Etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğuna
 • Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir?

 • A) Platon
 • B) Strabon
 • C) Herodot
 • D) Humboldt
 • E) Eratosthenes
 • I. Türkiye’de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır?

  II. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır?

  Yukarıdaki sorulara verilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibi ile ilgili olduğu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Nedensellik - İlişki kurma
 • B) Dağılış - İlişki kurma
 • C) Nedensellik - Dağılış
 • D) Dağılış - Nedensellik
 • E) İlişki kurma - Nedensellik
 • Aşağıda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından;

  doğa ve insan Etkileşimi test

  I. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna

  II. İnsanın doğaya uyum sağladığına

  III. İnsanın doğayı değiştirdiğine

  durumlardan hangilerine örnektir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz?

 • A) Doğal afetler
 • B) Yeryüzü şekiller
 • C) Bitkilerin genetik yapısı
 • D) Ekonomik faaliyetler
 • E) Yerin şekli ve hareketleri


 • Doğa ve İnsan Etkileşimi Test

  Doğa ve İnsan Etkileşimi Test
  Doğa ve İnsan Etkileşimi Test
  Doğa ve İnsan Etkileşimi Test
  Etiketler: doğa ve insan etkileşimi test, doğa ve insan soruları, 9. sınıf doğa ve insan test
  Doğa ve İnsan Etkileşimi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Doğa ve İnsan Etkileşimi Test