Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

Kişilik Gelişim Kuramları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Fiziksel görünümünden dolayı çevresi tarafından çok fazla kabul görmediğini düşünen bir genç kız; etkili ve güzel konuşma dersleri alarak iletişim becerisini geliştirmiş ve bir süre sonra devam ettiği bölümün en popüler genç kızlarından birisi haline gelmiştir.

Bu örnek olaydaki genç kızın çevresi tarafından kabul görebilmek için iletişim becerisini geliştirmek üzere harekete geçmesi psikanalitik yaklaşıma göre aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine uygun bir örnek olabilir


 • A) Yön değiştirme
 • B) Ödünleme
 • C) Çarpıtma
 • D) Bahane bulma
 • E) Karşıt tepki oluşturma
 • Merak ve keşif duygusu yoğundur.

  Cinsel kimlik gelişimi bağlamında kritik bir dönemdir.

  Çocuk için haz kaynağı cinsel organlarıdır ve onlarla oynamayı eğlenceli bulur.

  Yukarıda temel özellikleri verilen yaşam döneminin Freud ve Erikson'un kuramlarındaki karşılığı olan iki dönem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Fallik-Girişimcilik ve Suçluluk
 • B) Anal-Özerklik ve Kuşku
 • C) Fallik- Özerklik ve Kuşku
 • D) Anal- Girişimcilik ve Suçluluk
 • E) Oral-Güven ve Güvensizlik
 • Emine Hanım, 10 yıldır evli bir bayan olmasına ve çok istemesine rağmen, bir türlü çocuk sahibi olamamıştır. Artık çocuk sahibi olamayacağını anladığından itibaren de yetiştirme yurtlarında gönüllü annelik yapmaya başlamıştır.

  Psikodinamik yaklaşımda, Emine Hanım'ın bu davranışının karşılığı olan savunma mekanizması aşagıdakilerden hangisidir?


 • A) Neden bulma (mantığa bürünme)
 • B) Ödünleme (telafi etme)
 • C) Yansıtma (başkalarını suçlama)
 • D) Bastırma (unutma)
 • E) Yön (yer) değiştirme
 • Erikson'a göre, anaokulu ve anasınıflarında görev yapan okulöncesi eğitim öğretmenlerinin çocukların psikososyal gelişim süreçlerinde en önemli görevleri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Özerklik duygusu kazanmalarını sağlamak
 • B) Başarı duygusunu tatmalarını sağlamak
 • C) Kimlik duygusu kazanmalarını sağlamak
 • D) Girişimcilik duygusu kazanmalarını sağlamak
 • E) Temel güven duygusu kazanmalarını sağlamak
 • "Bireyin, en kötü olayda bile iyi bir sonuç çıkarmasıdır. Mantığa bürünmenin bir başka biçimidir."

  Yukarıda açıklaması verllen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Pollyannacılık
 • B) Çarpıtma
 • C) Yüceltme
 • D) Yön değiştirme
 • E) Hayal kurma
 • Üniversite son sınıfta okuyan Ali, rehberlik dersinin vize sınavında kopya çekerken gözetmen tarafından yakalanmıştır. Kopya çekmenin kötü bir şey olduğunu bildiği için de bu durumun kendisinde yarattığı anksiyete (kaygı) den kurtulmak için çevresindeki insanlara "Silah taşımayan asker, kopya çekmeyen öğrenci yoktur." demiştir.

  Kopya çekerken yakalanan Ali'nin olayı bu şekilde yorumlaması psikodinamik yaklaşıma göre, aşağıdaki savunma mekanizmalanndan hangisine uygun bir örnektir?


 • A) Unutma
 • B) Yön değiştirme
 • C) Gerileme
 • D) Mantığa bürüme
 • E) Yansıtma
 • Fiziksel anlamda yetersizliği b.ulunan bir gencin, okul basketbol takımının başarılarını abartılı bir biçimde yaşaması ve sürekli bir biçimde okul basketbol takımının armaları ile dolaşması savunmaya yönelik aşağıdaki davranışlardan hangisine uygun bir örnektir?


 • A) Karşıt tepki oluşturma
 • B) Yer (yön) değiştirme
 • C) Özdeşim kurma
 • D) Yadsıma/inkar
 • E) Gerileme
 • Önemli bir kamu kurumunda genel müdür olarak görev yapan Ayşe Hanım, hem evde hem de işyerinde; sürekli bir biçimde topluma yararlı ve katkı getiren bir birey olduğunu düşünmekte ve bu da onu mutlu etmektedir.

  Erikson'un kuramında Ayşe Hanım'ın yaşadığı bu duygu, aşağıdaki bağlanma türlerinden hangisine uygun bir örnektir?


 • A) Durgunluk duygusu
 • B) Üretkenlik duygusu
 • C) Yakınlık duygusu
 • D) Benlik bütünlüğüne ulaşma duygusu
 • E) Suçluluk duygusu
 • Bir genç, dişi iki haftadır çok ağrıyor olmasına karşın, sürekli bir biçimde çok korktuğu için doktorla olan randevusunu unutmuştur.

  Psikanalitik yaklaşımda, gencin doktorla olan randevusunu unutması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine uygun bir örnektir?


 • A) Neden bulma
 • B) Karşıt tepki oluşturma
 • C) Bastırma
 • D) Yansıtma (başkalarını suçlama)
 • E) Yön (yer) değiştirme
 • Erikson'a göre, "bireyin kişilik gelişiminin kaynağını" öncelikle aşağıdaki faktörlerden hangisi oluşturmaktadır?


 • A) Dil gelişimi
 • B) Kişiler arası ilişkiler
 • C) Ahlak gelişimi
 • D) Kalıtım
 • E) Doğuştan getirilen bazı özellikler

 • Etiketler: kişilik gelişim kuramları test soruları, kpss eğitim bilimleri test, gelişim psikolojisi test
  Kişilik Gelişim Kuramları Test sorularını online çözebilirsiniz.