Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
Türkiye'de, dördüncü jeolojik zamandaki merkezi püskürmeler, tek yanardağların oluşumunu sağlamıştır. Bu volkanik dağlar, özellikle İç Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yeryüzünün şekillenmesinde bir hayli etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen türde dağlardan biri değildir?


 • A) Karacadağ
 • B) Menteşe
 • C) Nemrut
 • D) Melendiz
 • E) Erciyes
 • I. Erciyes Dağı

  II. Bozdağlar

  III. Nemrut Dağı

  IV. Yıldız Dağları

  Yukarıdaki dağlardan hangileri, volkanik kökenlidir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Orojenik hareketler sırasında bazı tortul tabakalar kıvrılamayacak kadar sert ise kırılır. Kırılma sonucunda alçakta kalan yerlere graben denir.

  Buna göre, Türkiye'de bulunan aşağıdaki ovalardan hangisi bir graben içine yerleşmiştir?


 • A) Bafra Ovası
 • B) Çukurova
 • C) Çarşamba Ovası
 • D) Antalya Ovası
 • E) Büyükmenderes Ovası
 • Karstik platolar, kireç taşı gibi çözünebilen taşların bulunduğu alanlarda oluşmuş platolardır. Buradaki düzlükler, karstik olaylar sonucu oluşmuş vadilerle yarılmıştır. Ayrıca bu platolarda karstik çanaklar yaygındır.

  Buna göre, Türkiye'de bulunan aşağıdaki platoların hangisi yukarıda sözü edilen özelliği gösterir?


 • A) Şanlıurfa
 • B) Taşeli
 • C) Erzurum - Kars
 • D) Haymana
 • E) Yazılıkaya
 • Etrafı dağlarla çevrili az eğimli yerlerde, ya da tektonik çöküntülerde alüvyonların birikmesi sonucunda oluşan ovalara dağ içi ovaları denir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki dağ içi ovalarından biri değildir?


 • A) Muş Ovası
 • B) Amik Ovası
 • C) Bafra Ovası
 • D) Bolu Ovası
 • E) Elazığ Ovası
 • Türkiye'de bulunan volkanik dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


 • A) Ağrı Dağı
 • B) Yıldız Dağları
 • C) Küre Dağları
 • D) Bozdağlar
 • E) Yunt Dağı
 • Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış yüksek ve geniş düzlüklere plato adı verilir.

  Buna göre, ülkemizdeki platolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) İç Anadolu, platoların en yaygın olduğu bölgedir.
 • B) Platolarda çeşitli tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılır.
 • C) Ülkemizdeki en yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır.
 • D) Platoların en az olduğu bölgeler Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dur.
 • E) Türkiye'deki platoların büyük bölümü deniz seviyesindeki düzlüklerin, epirojenik hareketlere bağlı olarak toptan yükselmesiyle oluşmuştur.
 • Türkiye'deki heyelan olaylarının dağılımı incelendiğinde, heyelanların en az yaz aylarında gerçekleştiği görülür.

  Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?


 • A) Yağış miktarının azalması
 • B) Akarsu debilerinin azalması
 • C) Tarımsal faaliyetlerin artması
 • D) Akarsu erozyonunun azalması
 • E) Yamaçlarda kaya çatlaklarının azalması
 • Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinin zirvelerinde buzul vadisi, buzul yalağı ve hörgüç kaya gibi yer şekillerine rastlanmaz?


 • A) Menteşe
 • B) Erciyes
 • C) Süphan
 • D) Büyük Ağrı
 • E) Kaçkar
 • Türkiye'de fay hatlarının geçtiği graben alanlarında oluşmuş ovalar aynı zamanda deprem bakımından birinci derecede tehlikeli sahalardır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bu ovalardan biri değildir?


 • A) Niksar
 • B) Gediz
 • C) Amik
 • D) Adapazarı
 • E) Altınbaşak
 • Yeryüzünün şekillenmesinde iç ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur. Genellikle büyük şekillerin oluşumunda iç kuvvetler, küçük şekillerin oluşumunda ise dış kuvvetler etkili olmuştur.

  Buna göre, aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda daha cok dış kuvvetIerin etkisi olmuştur?


 • A) Uludağ
 • B) Van Gölü
 • C) Ergene Havzası
 • D) Gediz Ovası
 • E) Kapıdağ Yarımadası
 • Ülkemizde, gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu kıyı uzunluğu arasındaki farkın en fazla olduğu kıyı, Ege Bölgesi kıyısıdır.

  Bu durum, Ege Bölgesi'nin hangi özelliğinin bir sonucudur?


 • A) Kıyı derinliğinin az olmasının
 • B) Akarsu rejimlerinin düzensiz olmasının
 • C) Dağların kıyıya dik olarak uzanmasının
 • D) Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farkının az olmasının
 • E) Akarsuların genel olarak doğu batı doğrultusunda uzanmasının
 • Akarsularla derince parçalanmış hafif engebeli, çoğunlukla yüksek ve geniş saha kapsayan yüzey şekline plato denir.

  Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisi yukarıda sözü edilen özellikleri taşımaz?


 • A) Ege Bölümü
 • B) Erzurum - Kars Yöresi
 • C) Tuz Gölü'nün kuzeybatısı
 • D) Çatalca - Kocaeli Yarımadası
 • E) Eskişehir - Afyonkarahisar arası
 • Türkiye'de, aşağıdaki yer şekillerinden hangisine hem kıyı bölgelerde, hem de iç bölgelerde rastlanır?


 • A) Falez
 • B) Kıyı kordonu
 • C) Delta
 • D) Lagün
 • E) Çağlayan