Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Aşağıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde, et ve süt verimi yüksek olan besi ve ahır hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır?

2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test 1


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Besi ve ahır hayvancılığı nüfus miktarı fazla olan büyük kentlerin çevresinde yaygın olarak yapılmaktadır.

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test 2

  Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde besi ve ahır hayvancılığının geliştiği söylenemez?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Türkiye’deki hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollanna hammadde kaynağı sağlamakta ve bu yolla elde edilen mamul maddeler iç ve dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

  Buna göre, hayvancılık faaliyetlerinin aşağıdaki sanayi dallarından hangisine hammadde kaynağı sağladığı söylenemez?


 • A) Deri sanayi
 • B) Konserve sanayi
 • C) Gıda sanayi
 • D) Boya sanayi
 • E) Giyim sanayi
 • Aşağıdaki haridata I, II ve III nolu alanlarda gelişen hayvancılık faaliyetleri sırasıyla aşağıdakilerden
  hangisinde verilmiştir?

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test 1


 • A) Kümes - Büyükbaş - Küçükbaş
 • B) Küçükbaş - Arıcılık - İpekböcekciliği
 • C) Balıkçılık - Küçükbaş - Büyükbaş
 • D) Arıcılık - Kümes - İpekböcekciliği
 • E) Kümes - Arıcılık - Büyükbaş
 • Aşağıdaki haritada taralı alanlardan hangisi, iklim ve bitki örtüsü yönüyle küçükbaş hayvancılık faaliyetlerine uygun değildir?

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test 1


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Akarsular, tatlı su gölleri ve barajlarda yapılan balıkçılığa “tatlı su balıkçılığı" denir.

  Aşağıda verilen yerlerden hangisi tatlı su balıkçılığına elverişli değildir?


 • A) Burdur Gölü
 • B) Kızılırmak
 • C) Keban Barajı
 • D) Ulubat Gölü
 • E) Eğirdir Gölü
 • Son yıllarda deniz kenarlarında özel ağlarla oluşturulan havuzlarda kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Kültür balıkçılığı sahillerde yaz turizmini olumsuz etkilemektedir.

  2022 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test 8

  Buna göre, haritada işaretli olan alanlardan hangisinde kültür balıkçılığının turizme olan olumsuz etkisi daha azdır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin Türkiye ekonomisine olan katkısı diğerlerinden daha azdır?


 • A) Büyükbaş hayvancılık
 • B) Balıkçılık
 • C) İpek böcekçiliği
 • D) Küçükbaş hayvancılık
 • E) Kümes hayvancılığı
 • Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini İşleyen fabrikalann kurulduğu yerde, besi ve ahır hayvancılığı daha fazla gelişmiştir?


 • A) Pamuk
 • B) Buğday
 • C) Tütün
 • D) Şekerpancarı
 • E) Çay
 • Aşağıda Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yoğun olarak yapıldığı yerlerde, buna bağlı olarak gelişen ekonomik faaliyet yanlış verilmiştir?


 • A) Küçükbaş - Halı, kilim dokumacılığı
 • B) Sebze tarımı - Konservecilik
 • C) İpek böcekçiliği - İpekli dokumacılık
 • D) Büyükbaş - Et ve süt işleme tesisleri
 • E) Arıcılık - Çiçek yetiştiriciliği
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de balıkçılığın fazla gelişememesinin nedenlerinden biri değildir?


 • A) Balık çeşidinin az olması
 • B) Kıyı balıkçılığının yaygın olarak yapılması
 • C) Kaçak ve usulsüz avlanmaların yapılması
 • D) Su ürünlerinin işleneceği tesislerin yetersiz olması
 • E) Pazarlamanın gelişmemiş olması
 • Türkiye’de hayvan sayısı, gelişmiş birçok ülkeden fazla olmasına rağmen, birim hayvandan alınan et ve süt verimi gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşüktür.

  Bu duruma neden olarak;

  I. mera hayvancılığının yaygın olması

  II. et ve süt verimi düşük olan hayvan türlerinin beslenmesi

  III. hayvancılığın bütün bölgelerde yapılması

  IV hayvansal ürünleri işleyecek tesislerin yetersiz olması durumlarından hangileri gösterilebilir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV