Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiyede Nüfus ve Yerleşme Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıda Türkiye’de yaşanan göçlerle ilgili verilen;

I. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi

II. Avrupa ülkelerine çalışmaya giden işçiler

III. Marmara depremi sonrası bölge dışına olan göçler

IV. Eğitim durumu yüksek olan kişilerin sanayileşmiş ülkelere gitmesi

durumlarından hangileri siyasi nedenlerden dolayı yapılan göçlere örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) I ve IV
 • D) II ve III
 • E) III ve IV
 • Aşağıdaki yerlerden hangisi maden çıkarımı ve işlemesine bağlı olarak çevreden daha fazla göç almıştır?


 • A) Kars
 • B) Edirne
 • C) Zonguldak
 • D) Denizli
 • E) Samsun
 • Yapılan bir röportajda sorulan soruya; "Tanmda kazandığım para ile ailemi yeterince geçindiremiyordum. Erozyonla topraklarımızın verimi de iyice düşmüştü. Çocuklanmız büyümüş ve lise çağına gelmişti." diye cevap veren bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir?


 • A) Köyden şehre göç etmiştir.
 • B) Hayvancılık yapmaya başlamıştır.
 • C) Ekonomik olarak düşük seviyede yaşamaya karar vermiştir.
 • D) Çocuklarını bir fabrikada işe başlatmıştır.
 • E) Tarlasında ekonomik getirisi yüksek olan ürünler yetiştirmiştir.
 • Türkiye’de iç göçü önlemek için yapılacak çalışmalara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?


 • A) Sulu tarımın yaygınlaştırılması
 • B) Modern hayvancılığın geliştirilmesi
 • C) Kırsal kesimde sağlık, eğitim ve ulaşım gibi hizmetlerin geliştirilmesi
 • D) Tarıma dayalı sanayi kollarının kırsal kesime kaydırılması
 • E) Tarım topraklarını miras yoluyla bölerek herkese tarım alanı verilmesi
 • Türkiye’den beyin cerrahları, mühendisler, astrofizikçiler gibi dünyaca ünlü bilim adamlarımızın yurt dışına gitmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


 • A) Kavimler göçüne
 • B) İşçi göçüne
 • C) Mübadele göçüne
 • D) Beyin göçüne
 • E) Mevsimlik göçlere
 • Türkiye’de iç göçlerin nedenlerinden biri de erozyonla tarım alanlannın verimsizleşmesi ve makineli tarımın yaygınlaşmasıdır.

  Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisi yukarıdaki nedenlerden dolayı daha çok göç verir?


 • A) Doğu Karadeniz
 • B) Kıyı Ege
 • C) Güney Marmara
 • D) Orta Kızılırmak
 • E) Batı Karadeniz
 • Turizmden dolayı gelişen şehirler mevsimlik göç alırlar. Bu şehirlerin nüfus miktarları yaz ve kış mevsimleri arasında büyük farklılık gösterir.

  Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yıl içinde turizme bağlı olarak nüfus miktarındaki değişimin daha fazla olması beklenir?


 • A) Antalya
 • B) Rize
 • C) Erzurum
 • D) Malatya
 • E) Edirne
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelen iç göçlerin sonuçlarından biri değildir?


 • A) Kentlerde nüfus yoğunluğu artarken kırsal kesimde azalır.
 • B) Kentlerde konut yetersizliği ortaya çıkar.
 • C) Düzensiz kentleşmeyle sanayi tesisleri kent içinde kalır.
 • D) Tarımda çalışan kişi sayısı artar.
 • E) Ekonomik yatınmlar dengesiz dağılır.
 • Aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı olarak Türkiye’nin nüfus miktarında bir değişme olduğu söylenemez?


 • A) Yurt dışına yapılan işçi göçlerine
 • B) Sanayi sektöründe çalışmak için kırsal kesimden büyük şehirlere olan göçlere
 • C) Hatay ilinin anavatana katılmasına
 • D) Bulgaristan ve Irak’tan baskılar nedeniyle gelenlere
 • E) Gelişmiş ülkelere giden eğitimli kişilere
 • İstanbul, Bursa ve İzmir kentlerinde nüfus artışı daha çok dışarıdan gelen göçlerle olurken, Rize, Mardin ve Amasya illerindeki nüfus artışı doğum oranının fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

  Bu durum İstanbul, Bursa ve İzmir kentlerinin sözü edilen diğer kentlerden hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucu olamaz?


 • A) İş imkânlan
 • B) Yüzölçümleri
 • C) Sanayi çeşitliliği
 • D) Ticaret etkinlikleri
 • E) Turizm faaliyetleri
 • İstanbul, İzmir, Adana ve Gaziantep gibi şehirlerde nüfus miktan hızlı bir şekilde artmaktadır.

  Buna göre, sözü edilen kentlerde Türkiye geneline göre nüfusun hızla artmasında;

  I. doğumlann artması

  II. çevreden gelen göçlerin artması

  III. ölümlerin azalması durumlarından hangileri daha etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırdan kente olan göçün sonuçlarından biri değildir?


 • A) Kırsal kesimlerde tarımsal yatırımlar azalır.
 • B) Yatırımlar ülke geneline düzensiz dağılır.
 • C) Kentlerde işsizlik artar.
 • D) Kırsal kesimlerde konut sıkıntısı ortaya çıkar.
 • E) Kentlerde ulaşım yetersiz kalır.

 • Etiketler: coğrafya test çöz, kpss coğrafya denemetest, türkiyede nüfus ve yerleşme test, kpss coğrafya test
  KPSS Coğrafya Türkiyede Nüfus ve Yerleşme Test sorularını online çözebilirsiniz.