Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

KPSS Gelişim Psikolojisi Online Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki kuram - kuramcı eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) Psiko-seksüel kuram - Freud
 • B) Psiko-sosyal kuram - Erikson
 • C) Psiko-linguistik kuram - Piaget
 • D) Benlik gelişim kuramı - Rogers
 • E) Ahlak gelişim kuramı - Kohlberg
 • Bir gelişim uzmanı, anne babalara çocukların sorunları olduğunda onlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini önermemelidir?


 • A) Çocuklarını sabırla dinlemelerini
 • B) Çocuklarının girişimlerini desteklemelerini
 • C) Çocuklarına anlayışla yaklaşmalarını
 • D) Çocuklarının öz bakımlarını üstlenmelerini
 • E) Çocuklarının olumlu davranışlarını ödüllendirmelerini
 • Çocuğun en hızlı büyüdüğü evre ana kamı olmaktadır. Dil gelişimi ise 2-5 yaş arasında çok hızlıdır.

  Yukarıdaki ifade aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisine işaret eder?


 • A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • B) Gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir.
 • C) Gelişim genelden özele doğrudur.
 • D) Gelişimin hızı her dönemde farklıdır.
 • E) Gelişim devam eden bir olgudur.
 • Piaget'nin zihinsel gelişim kuramı göz önünde bulundurulduğunda somut düşünme aşağıdaki dönemlerden hangisinde görülmeye başlanmaktadır?


 • A) ilköğretim I. kademe dönemi
 • B) ilköğretim II. kademe dönemi
 • C) Anasınıfı dönemi
 • D) Orta öğretim dönemi
 • E) Yüksek öğretim dönemi
 • Freud'un psikoseksüel kuramına göre; ruhsal enerji kaynağı olarak kabul edilen ve doğuştan gelen isteklerin deposu olan kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bilinçdışı
 • B) ld
 • C) Ego
 • D) Süperego
 • E) Bilinçaltı
 • Arkadaşının "bugün okuldan kaçalım" önerisine Selim; hayır ben kaçmam, çünkü iyi bir öğrenci okuldan kaçmaz" demiştir.

  Kohlberg'in ahlak gelişim kuramına göre Selim aşağıdaki ahlaki evrelerden hangisindedir?


 • A) Gelenek öncesi düzey - I. Evre
 • B) Gelenek öncesi düzey - II. Evre
 • C) Geleneksel düzey - III. Evre
 • D) Geleneksel düzey - IV. Evre
 • E) Geleneksonrası düzey - V. Evre
 • I. Döngüsel tepki

  II. Benmerkezci düşünce

  III. Nesnenin sürekliliğini kazanma

  IV. Animizm

  V. Amaçlı davranışlar yapma

  Yukarıda verilenlerden hangileri duyusalmotor dönemin özelliklerindendir?


 • A) I, II ve III
 • B) I, III ve V
 • C) I, II ve IV
 • D) II, III ve IV
 • E) III, IV ve V
 • Psiko-seksüel gelişim kuramına göre bu dönemde çocuğa verilen yanlış tuvalet eğitimi ileride
  çözümlenmesi çok zor kişilik problemlerine sebep olabilir. 

  Yukarıda bahsedilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Oral dönem
 • B) Anol dönem
 • C) Fallik dönem
 • D) Gizil dönem
 • E) Genital dönem
 • "Özellikle kitap okumuyorum çünkü fazla bilgi sahibi olmanın, daha fazla sorumluluk getirdiğini inanıyorum" diyen bir kişi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini kullanmaktadır?


 • A) Yansıtma
 • B) Mantığa bürüme
 • C) Özdeşim kurma
 • D) Bastırma
 • E) Ödünleme
 • I. Organizmanın boşaltım sisteminin kontrolü önem taşır.

  II. Cinsel organ ilgi ve haz kaynağıdır. III. Bu dönemin özelliği anneye bağımlılık ve emmedir.

  IV. Geleceğe dönük düşünmeye ve hazırlık yapılmaya başlanır.

  V. İlgi ders, spor, oyun gibi aktivitelere yoğunlaşır.

  Freud'un psikoseksüel gelişim kuramının beş dönemi göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yukarıdaki özelliklerin görüldüğü dönemler doğru sıralamayla verilmiştir?


 • A) 1 - 111 - V - il - iV
 • B) I - II - IV - III - V
 • C) II - IV - III - V - I
 • D) III - I - II - V - IV
 • E) IV - III - I - II - V
 • Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre aşağıdaki gelişim özelliklerinden hangisi genç yetişkinlik döneminde atlatılması gereken bir kriz dönemidir?


 • A) Yakınlığa karşı yalnızlık
 • B) Üretkenliğe karşı durgunluk
 • C) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
 • D) Girişkenliğe karşı suçluluk
 • E) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
 • Ezgi, 2,5 yaşında olup annesi kendisine yemek yedirmek istediğinde annesinin elini itmekte, ısrarla kaşık ve çatalı kullanarak yemeğini kendisi yemeye çalışmaktadır.

  Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Ezgi aşağıdaki dönemlerden hangisindedir?


 • A) Girişimciliğe karşı suçluluk
 • B) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
 • C) Özerkliğe karşı utanç ve şüphe
 • D) Temel güvene karşı güvensizlik
 • E) Başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
 • Merve, teyzesinin yüzündeki et benini göstererek "bu nedir teyze" diye sorar. Teyzesi "ben" diye cevap verir. Daha sonra annesinin yanına giden Merve annesinin kolundaki et benini göstererek ne olduğunu sorar. Annesinden "ben" cevabını alan Merve" hayır sen değilsin teyzem" der.

  Merve'nin davranışı bilişsel açıdan aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?


 • A) Kişi bilişsel dengesizliği ortadan kaldırmak için dağarcığına yeni bilgiler ekler.
 • B) Kişiler hiç aşina olmadıkları bir durum ya da nesneyle karşılaştıklarında görmezlikten gelirler.
 • C) Kişiler dış dünyayı anlamak için yeni bir olay ya da nesne ile karşılaştıklarında kendi zihinsel yapılarındaki var olan yapıları devreye sokarlar.
 • D) Kişiler bilişsel dengeleri bozulursa, dengeyi sağlamak için dağarcığına yeni bilgileri alıp onları yeniden düzenlerler.
 • E) Kişiler yeni karşılaştıkları olay ya da nesneler karşısında bilişsel dengesizliğe düştüklerinde zihinlerinde var olan yapıları değiştirirler.
 • Çocukta akademik özgüven gelişir. Kendine ve yeteneklerine karşı olumlu tutum geliştirir. Yetişkinlerin kullandığı aletleri kullanmak, bir şeyler üretmek ister.

  Yukarıda özellikleri verilen psiko-sosyal gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Özerkliğe karşı şüphe ve utanç
 • B) Temel güvene karşı güvensizlik
 • C) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
 • D) Çalışkanlığa karşı yetersizlik
 • E) Girişimciliğe karşı suçluluk

 • Etiketler: kpss gelişim psikolojisi online test
  KPSS Gelişim Psikolojisi Online Test sorularını online çözebilirsiniz.