Yükleniyor

Ölçme ve Değerlendirme Testleri

KPSS Ölçme Değerlendirme temel Kavramlar Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
Ölçme ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Ölçme, varlık veya olayların belli bir özelliğe sahip oluş derecelerini belirleme işlemidir.
 • B) Zekâ, ilgi, tutum ve yetenek gibi özellikler dolaylı olarak ölçülebilir.
 • C) Ölçme, değerlendirmenin ön koşuludur.
 • D) Ölçme sonuçları her zaman sayısal olarak ifade edilir.
 • E) Ölçme sürecinde bir yargı ya da yorum yapılmaz.
 • ”Alperen sınıf birincisidir.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


 • A) Ölçme
 • B) Değerlendirme
 • C) Ölçüt
 • D) Gözlem
 • E) Ölçme kuralı
 • Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemi değildir?


 • A) Öğrencilerin sınav kâğıtlarına puan vermek
 • B) Polis olabilmek için gerekli boy sınırını belirlemek
 • C) Hava sıcaklığını termometre ile belirlemek
 • D) Sınıftaki öğrencileri cinsiyetlerine göre sınıflamak
 • E) Bir öğrencinin kompozisyon sınavında yaptığı yazım yanlışlarının sayısını belirlemek
 • Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi doğrudan ölçmedir?


 • A) Bir futbol sahasının alanını hesaplamak
 • B) Ali’nin zekâ düzeyini ölçmek
 • C) Ali’nin matematik sınavındaki yanlışları saymak
 • D) Özlem’in, Tarih dersine olan ilgisini belirlemek
 • E) Bayanların futbola karşı tutumlarını belirlemek
 • Öğretmenlerin öğrencilerine verdiği notlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


 • A) Ölçme
 • B) Değerlendirme
 • C) Ölçüm
 • D) Kriter
 • E) Ölçme kuralı
 • Verilen nota bağlı olarak öğrencinin sınıfta kalması aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ilgilidir?


 • A) Ölçme
 • B) Değerlendirme
 • C) Ölçüt
 • D) Karar
 • E) Yargı
 • “Ölçme aracının en küçük parçasıdır. Tanımlanmış ve doğal olmak üzere ikiye ayrılır.”

  Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ölçme
 • B) Değerlendirme
 • C) Sıfır
 • D) Ölçek
 • E) Birim
 • Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş ölçme sonucunda elde edilebilir?


 • A) Sıcaklık
 • B) Yoğunluk
 • C) Zekâ
 • D) Başarı
 • E) Uzunluk
 • Değerlendirmenin üç temel öğesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Ölçek – Karar – Karşılaştırma
 • B) Ölçme – Ölçme kuralı – Yargı
 • C) Yargı – Ölçek – Sonuç
 • D) Ölçüt – Değer yargısı – Karar
 • E) Ölçek – Ölçme – Karar
 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilir?


 • A) Alperen’in Türkçe başarısı
 • B) Ayşe’nin hayvanlara karşı ilgisi
 • C) Abdullah’ın müzik öğrenme yeteneği
 • D) Bilge’nin yabancı dil bilgisi
 • E) Hasan’ın kardeş sayısı
 • Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçülür?


 • A) Ağacın boyu
 • B) Bir sepet portakalın kütlesi
 • C) Gülşah’ın haftalık harçlığı
 • D) Can’ın akademik başarısı
 • E) Uğur’un bilyelerinin sayısı
 • “Hazırlayacağınız ödevlerden beş yıldız alan her öğrenciye sözlü notu olarak 100 vereceğim.” Diyen öğretmen aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır?


 • A) Ölçme
 • B) Karar
 • C) Ölçme kuralı
 • D) Yargı
 • E) Değerlendirme
 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülemez?


 • A) Masanın boyu
 • B) Toplumdaki sosyal ilişkiler
 • C) Bir taşın kütlesi
 • D) İki şehir arasındaki mesafe
 • E) Ayşe’nin göz rengi
 • “Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp, ölçülen nitelik hakkında karar verme sürecine ……… denir.”

  Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


 • A) Ölçüt
 • B) Ölçek
 • C) Değerlendirme
 • D) Ölçme
 • E) Birim
 • Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemi değildir?


 • A) Tarih dersinden geçme notunun belirlenmesi
 • B) Öğrencilerin kilolarının belirlenmesi
 • C) Öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi
 • D) Öğrencinin fen dersine karşı tutumunun belirlenmesi
 • E) Öğrencilerin matematik dersine ait puanlarının belirlenmesi
 • I. Uğur, sınavdan 90 puan aldı.

  II. En düşük notu Ayşe aldı.

  III. Tülay, sınıfı pekiyi ile geçti.

  IV. Berke,95 alarak öğretmen olarak atandı.

  Yukarıda verilen kavramların ölçme ve değerlendirme olarak doğru sınıflandırılması hangi seçenekte verilmiştir?


 • A) Ölçme: I Değerlendirme: II, III, IV
 • B) Ölçme: I, II Değerlendirme: III, IV
 • C) Ölçme: III Değerlendirme: I,II, IV
 • D) Ölçme: IV Değerlendirme: I,II, III
 • E) Ölçme: I, III, IV Değerlendirme: II
 • Aşağıdakilerden hangisi göstergeyle ölçmeye örnektir?


 • A) Elimizle suyun sıcaklığını ölçmek
 • B) Termometre ile sıcaklık ölçmek
 • C) Cetvel ile sıra ölçmek
 • D) Adımla yol uzunluğu ölçmek
 • E) Meyvelerin kütlesini ölçmek
 • “Ölçme sonucu elde edilen puanın,gerçek puandan farkına ……..denir.”

  Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


 • A) Ölçme
 • B) Hata
 • C) Sıfır
 • D) Ölçek
 • E) Birim
 • Aşağıdakilerden hangisi eğitimde en çok kullanılan ölçme türüdür?


 • A) Doğrudan ölçme
 • B) Dolaylı ölçme
 • C) Türetilmiş ölçme
 • D) Temel ölçme
 • E) Standart ölçme
 • Gemilerin yük ağırlıklarını ölçmede ton; cumhuriyet altınının ağırlığını ölçmede gr kullanma birimin hangi özelliğiyle ilgilidir?


 • A) Genellik
 • B) Değişmezlik
 • C) Eşitlik
 • D) Kullanışlılık
 • E) Geçerlik

 • Etiketler: kpss ölçme değerlendirme temel kavramlar testi, 2022 kpss ölçme değerlendirme deneme, ölçme temel kavramlar test çöz
  KPSS Ölçme Değerlendirme temel Kavramlar Test sorularını online çözebilirsiniz.