Yükleniyor

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Bir kimya öğretmeni öğretim sürecinin başında "çözeltiler" konusunu işlemeye başlamadan önce bu konuda gerekli bilgilerin düzeyini saptayarak öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek istemektedir.

Öğretmenin bu amaçla yapması gereken ölçütüne göre değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bağıl
 • B) Tanıma ve yerleştirme
 • C) Biçimlendirme ve yetiştirme
 • D) Mutlak
 • E) Karşılaştırma
 • Sınıf geçmek için 10 puan üzerinden 7 puan alınması gerekir.

  Bu ifadede belirtilen 7 puan aşağıda verilen hangi kavrama denk düşer?

 • A) Ölçek
 • B) Ölçme
 • C) Ölçüt
 • D) Karar
 • E) Değerlendirme
 • Türkçe öğretmenl öğretim programında yer alan "imla kuralları" konusunu işledikten sonra yaptığı sınavda imla kurallarına uymayanlardan puan kırmıştır.

  Öğretmenin yaptığı bu uygulama Için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Sabit hata yapmıştır.
 • B) Sistematik hata yapmıştır.
 • C) Standart hata yapmıştır.
 • D) Tesadüfi hata yapmış olabilir.
 • E) Kesinlikle hiçbir hata yapmamıştır.
 • Üçüncü kez ALES'e girecek olan bir öğrenci, sınava hazırlık amacıyla bi kursa gitmektedir ve burada yapılan deneme sınavlarının geçen senelerdeki sınavlarla aynı olduğunu fark eder.

  Bu durum ölçme aracının aşağıdaki özelliklerinden hangisini olumsuz etkiler?

 • A) Kullanışlılık
 • B) Güvenirlik
 • C) Tutarlılık
 • D) Objektiflik
 • E) Geçerlik
 • Aşağıda verilen durumlardan hangisi güvenirliği doğrudan etldler?

 • A) Öğretmenin ödevini yapan öğrencilere yüksek puan vermesi
 • B) Manavın yaptığı ölçümlerde tartının 40 g eksik tartması
 • C) Bir yarışmada dikkatsizlik nedeniyle yanlış puanlama yapılması
 • D) Öğretmenin yazısı çirkin olan öğrencilere daha düşük puan vermesi
 • E) Sınavdaki son sorunun okunamaması nedeniyle kimse tarafından cevaplanamaması
 • İki ders arasındaki ilişkinin miktarını ve yönünü gösterirken kullanılan grafik türü aşağıdaldlerden hangisidir?

 • A) Bar
 • B) Sütun
 • C) Pasta
 • D) Nokta
 • E) Çizgi
 • Aşağıdaki tabloda "1-0" şeklinde puanianan bir testin 11 maddesinin madde güçlük indeksleri verilmiştir. 

  Madde güüçlük indekslerı tablodaki gibi olan bir test ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Test ortalaması 5'tir.
 • B) Testteki en kolay madde 1. maddedir.
 • C) Testin ortalama güçlüğü 0,65'tir.
 • D) 6. maddeyi sınıfın % 98'i yanlış yanıtlamıştır.
 • E) 1, 4 ve 6. maddeler testten çıkarılmalıdır.
 • "4, 5, 5, 8, 9, 5, 9, 4"

  Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalama, mod, medyan ve ranj değerleri sıralandığında en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ranj
 • B) Mod
 • C) Medyan
 • D) Aritmetik ortalama
 • E) Hepsi birbirine eşittir
 • Aşağıdakilerden hangisi performans görevlerinin yazılı yoklamalardan en önemli farkıdır?

 • A) Sürekli olması
 • B) Evde yapılması
 • C) Öğrencinin gelişim sürecininde önemli olması
 • D) Duyuşsal özelliklere dönük olması
 • E) Hatırlama düzeyini ölçmede etkili olması
 • Test hazırlama sürecinde öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Test kapsamının belirlenmesi
 • B) Testin kullanılacağı amacın belirlenmesi
 • C) Ölçülecek niteliklerin belirlenmesi
 • D) Deneme formunun oluşturulması
 • E) Testin puanlama biçiminin belirlenmesi
 • Doğru bir ölçme ve değerlendirme işlemi için, ölçme sürecinde çeşitli önlemler alınmalıdır. Bunlardan birisi de ölçme aracı ile ölçülen özellik arasındaki uyumdur.

  Öğrencilerin ingilizce konuşan biriyle iletişim kurabilme becerilerini ölçmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması daha doğru ölçme sonuçları elde etmesine yardımcı olur?

 • A) Çoktan seçmeli
 • B) Sözlü sınav
 • C) Yapılandırılmış grid
 • D) Dallanmış ağaç
 • E) Kavram haritası
 • İki özdeş kaba aynı miktarlarda su ve yağ koyarak donma noktalarını inceleyen bir öğrencinin yaptığı deneyde bağımlı ve bağımsız değişkenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Donma noktası - Sıvının miktarı
 • B) Özdeş kaplar - Donma
 • C) Sıvının miktarı - Sıvının cinsi
 • D) Sıvının miktarı - Donma noktası
 • E) Donma noktası - Sıvının cinsi


 • Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

  Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı
  Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı
  Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı
  Etiketler: ölçme değerlendirme kpss soruları, kpss ölçme ve değerlendirme deneme sınavı, 2021 kpss ölçme deneme
  Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı