Yükleniyor

KPSS Türkçe Testleri

Paragraf Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 9 Yanlış: 0 Boş: 0
Aklıma takılan bir düşüncenin, bir dizenin havasına iyice girmek için hazırlanarak ve yavaş yazarım. Bu hazırlanışlar için günün en uygun parçası da gece saatleridir. Birçok şiirimi geceleyin, üstelik masa başında değil de, sokak fenerlerinin aydınlığında yazdım. Açıkçası yorgunluklara çok şey borçluyumdur.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?


 • A) Yazmak için aradığınız önemli koşullar var mıdır?
 • B) Yazacaklarınızı zihninizde önceden bir düzene koyar mısınız?
 • C) Eserlerinizi nasıl ve ne zaman yazarsınız?
 • D) Yazdıklarınızı tekrar tekrar düzeltir misiniz?
 • E) Devamlı yazı yazmak, sizin için yorucu olmuyor mu?
 • Türetilen bir sözcüğe sonunda alışılır dememeli. Evet, geçim dünyasına alışılır, ama dilde bu yargının anlamı yoktur. Bir sözcük halkın duygu ve düşüncesi ile dolmamışsa, onun hayatından kopup gelmiyorsa, boş bir kalıptan başka bir şey değildir. Tatlarını geçtiği topraklardan alan sular gibi sözcükler de ---.

  Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması en uygundur?


 • A) şairler olmadan da gerçek bir değere ulaşır
 • B) bilim adamlarının elinden geçmedikçe kullanılamaz
 • C) halk arasında kullanıldıkça anlam ve zenginlik kazanır
 • D) değişik yörelerden derlenerek seçilir
 • E) doğru türetildikleri taktirde halk tarafından kullanılır
 • ---- sorusuna duraksamadan vereceğim cevap şu olacaktır: "İlkin kendisini oluşturanı, sonra kendisini okuyanı, dinleyeni ya da seyredeni kurtarmaya!" Bu bakımdan sanatçının toplumdan ve doğadan aldığı, onlara verdiğinin yanında hiç kalır.

  Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) "Sanat yapıtı ne iş yapar?"
 • B) "Sanat yapıtıyla ne amaçlanır?"
 • C) "Sanat toplum için mi olmalıdır?"
 • D) "Sanat yapıtı ne işe yarar?"
 • E) "Sanat yapıtından ne beklenir?"
 • Her sanatın yenisi, insan ruhunun yeniye olan ihtiyacından doğar. Bu doğuş doğal olursa, bir zamanın yenisi kadar bugünün yenisi de güzeldir ve eskidiği zaman bile güzel kalır. Biz sanat hayranları, bu çeşit güzellikler içinde bir güzelden yorulduğumuz zaman öbür güzele koşabilir; klasisizmin berraklığından gözlerimiz kamaşmışsa sembolizmin kapalılığına dalabiliriz. Fakat bütün mesele, bu yeniliğin ----.

  Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi uygun olur?


 • A) doğal bir ihtiyaçtan doğmuş olmasındadır
 • B) klasisizmin kurallarına uygun olmasındadır
 • C) günlük ihtiyaçlarla ilgili olmasındadır
 • D) geçmişe bağımlı olmamasındadır
 • E) sanat adamlarına yönelik olmasındadır
 • (I) Her insan, bir bildiriyle çıkar toplumun karşısına. (Il) Bu bildirisini biçimlemiş kişiye, yazar denir. (III) Bunun için de kendi olanaklarıyla bir anlatım yolu bulması gerekir yazarın. (IV) Bir bakıma anlatım, yazarın söyleme gücüdür. (V) Ne var ki her anlatım, yazarı istediği yere ulaştırmayabilir. (VI) İşte bu söyleme gücünü biçimlemedir önemli olan.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?


 • A) II.
 • B) III.
 • C) IV.
 • D) V.
 • E) VI.
 • Ben kendi hesabıma, ağır okumayı huy edindim ve bundan da zarar görmedim. Elimde kalem olmadan hiçbir zaman okumaya başlamam. Eleştireceğim yapıtta, not alınacak veya estetik zevkine varılacak yerlerin altını çizerim. Okuma bitince, birkaç gün sonra bile olsa yazarın ismini taşıyan bir fişin üzerine yapıtın özetini çıkarır, eleştirmen gözüyle kendi düşüncemi yazar, incelenecek yerleri gösteririm.

  Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?


 • A) Bir yapıtı eleştirirken yazarına önem verir misiniz?
 • B) Sizce okuma eylemi nasıl yapılmalıdır?
 • C) Kitap seçiminde nelere dikkat edersiniz?
 • D) Sizce önemli olan, eleştirinin hangi yönüdür?
 • E) Bir yapıtı eleştirmek için nasıl bir yol izlersiniz?
 • İnsanlığa mutluluk getirecek bir dünyanın oluşmasında bilim adamlarına, ekonomi uzmanlarına, toplumbilimcilere ortaya koydukları ürünlerle büyük bir görev düştüğü tartışılmaz. (I) Bizim asıl üzerinde duracağımız soru, dünyayı değiştirmede sanat nasıl bir etki. gücü taşıyor, olacaktır. (II) Açıkçası, sanatsal tutum nasıl olursa insanlığın gerçek dostluğunu taşıyan bir dünya kurulabilir? (III) Çok önemli bir yanıtı vardır bunun: (IV) Ülkelerin kendi birikimiyle oluşan ulusal sanatlarını kurmalarıyla... (V) Çünkü ulusal sanatın toplumları bilinçlendirici bir gücü vardır.

  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Daha bugünden bu konularla ilgili yapıtlar, kütüphanelerin raflarını doldurur olmuştur." cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü bozulmaz?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Bir büyük yanlış içindeydik; belki de hala sürüyor bu yanlış. Oysa, her şeyde, bir rapor yazmakta bile dil eğitimine gereksinim duyulur. Biz ise sadece sanat yapıtı yazmak için dil eğitimi görmeye ihtiyaç olduğunu sanıyoruz. Geometri kitabı, coğrafya kitabı, hatta fizik kitabı yazmak için dil eğitimine ne gerek var, diye düşünüyoruz. Artık anlamalıyız ki --.

  Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi uygun olur?


 • A) bu dil ve yazım yanlışları herkesi pek ilgilendirmez
 • B) dil eğitimi, sadece sanat yapıtı yazmak için gerekli değildir
 • C) bilimsel yapıtlar farklı anlayışla oluşmalıdır
 • D) toplumdaki eğitim olgusu, eğitim anlayışı böylece yıkılıyor
 • E) bir geometri kitabında üsluba bakılmaz.
 • ---- Biz, yaşamda veya yazında sözcüklere değil, sözcükler aracılığıyla bize tanıtılan ve sunulan varlıklara, eşyalara ve insanlara bakarız. Değerli olan, sevilen veya nefret edilen sözcükler, harfler değil; insan, yaşam ve dünyadır. Dil, kendisini unutturarak bizi doğrudan doğruya varlığa götürdüğü ölçüde görevini yerine getirmiş olur.

  Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Dil, bir araçtan ibarettir.
 • B) Dil, insanlara düşünmeyi öğretir.
 • C) Dilin yapı taşı sözcüklerdir.
 • D) Dil, kültürün temel taşıdır.
 • E) Dil, yaşamayı sevdirmelidir.

 • Etiketler: kpss türkçe, paragraf
  Paragraf Testi sorularını online çözebilirsiniz.