Yükleniyor

AYT-TYT Coğrafya Testleri

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Toprak türlerinin oluşumu ve özelliklerinin belirlenmesi üzerinde:

I. toprağın oluştuğu yerin eğim durumu,

II. anakaya içinde bulunan mineral madde çeşitleri,

III. toprak üzerinde yetişen bitki türlerinin özellikleri aşağıdakilerden hangileri etkilidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Toprağı oluşturan minerallerin kimyasal yapılarında bir değişme olmadan küçük parçalara ayrılmasına fiziksel ayrışma denir. Fiziksel ayrışma günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde daha etkili bir kuvvettir.

  Toprak Çeşitleri test

  Buna göre haritada işaretlenen bölgelerin hangi ikisinde fiziksel ayrışmanın daha hızlı olması beklenir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I ve IV
 • E) III ve IV
 • Oluşumlarına göre topraklar zonal, azonal ve intrazonal topraklar olarak sınıflandırılmaktadır.

  Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki toprak türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır?


 • A) Laterit
 • B) Terra-rossa
 • C) Tundra
 • D) Alüvyal
 • E) Kahverengi orman
 • Zonal toprakların dağılışı ile büyük iklim tiplerinin dağılışı arasında benzerlik kurmak mümkündür.

  Toprak Çeşitleri test

  Buna göre iklim özellikleri düşünüldüğünde haritada taranarak verilen yerlerin hangisinde laterit toprakların yaygın olarak bulunması beklenir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıda yer şekilleri, anakaya, bitki örtüsü ve canlı türleri açısından özdeş beş farklı bölgeye ait yıllık sıcaklık farkı ve toplam yağış miktarları verilmiştir.

  Toprak Çeşitleri test

  Bu bölgelerden hangisinde kimyasal, hangisinde fiziksel ayrışma daha hızlı gerçekleşecektir?


 • A) I - II
 • B) III - IV
 • C) IV - I
 • D) V - III
 • E) II - V
 • Anakayanın aşınmaya karşı dirençsiz olması fiziksel ayrışmayı hızlandıran bir faktördür.

  Buna göre özdeş ortamlarda bulunan aşağıdaki kayaçlardan hangisinin daha hızlı ayrışması beklenir?


 • A) Granit
 • B) Mermer
 • C) Bazalt
 • D) Andezit
 • E) Volkan tüfü
 • Alüvyal topraklarda toprak horizonları sıralı bir biçimde bulunmayabilir.

  Bu durumun nedeni olarak:

  I. akarsuların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmaları,

  II. mineral madde yönünden zengin olmaları,

  III. tarımsal açıdan verimli olmaları verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • • Nemli ve soğuk iklim bölgelerinde, iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşurlar.

  • Sibirya, Kuzey Avrupa, Kanada’nın kuzeyinde yaygın olarak bulunurlar.

  • Mineral madde yönünden fakir olması sebebiyle verimsiz topraklardır.

  Özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Podzol
 • B) Rendzina
 • C) Laterit
 • D) Tundra
 • E) Lös
 • Genellikle Sert Karasal İklim Bölgesi içinde gelişen çernezyom toprakları, humus bakımından oldukça zengin topraklardır.

  Bu durumun nedeni olarak:

  I. tarımsal açıdan verimli olmaları,

  II. çayır bitki örtüsü altında gelişmeleri,

  III. bulundukları yerlerde yaz yağışlarının fazla olması verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Eğimli yamaçlarda anakayadan ayrışan taşlı malzemelerin, yerçekimi ve yüzeysel akışın etkisiyle taşınması sonucunda oluşan topraklara litosol adı verilmektedir. Bu toprakların yaygın olarak bulunduğu yerlerin özellikleri arasında:

  I. Bitki örtüsü cılızdır.

  II. Fiziksel ayrışma hızlıdır.

  III. Ilıman Okyanus İklim Bölgesi içindedir.

  verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türkiye’nin tarım yapılabilir toprakları gün geçtikçe daralmaktadır.

  Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


 • A) Şehir alanlarının genişlemesi
 • B) Gereğinden fazla gübre kullanılması
 • C) Tarım alanlarının bilinçsiz ilaçlanması
 • D) Bazı hayvanların toprak içinde yaşaması
 • E) Endüstriyel atıkların zararlarına maruz kalması
 • Erozyon sebebiyle yaşanan toprak kayıpları Türkiye’de Avrupa Kıtası’nın yaklaşık 2 katı kadardır.

  Bu durumun nedeni olarak:

  I. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin daha fazla olması,

  II. Türkiye’de karasal iklimin daha geniş alanda etkili olması,

  III. Avrupa Kıtası’nın yüzölçümünün daha geniş olması

  verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III

 • Etiketler: toprak çeşitleri test, yks coğrafya deneme, yks coğrafya test, online yks coğrafya soru
  Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Test sorularını online çözebilirsiniz.