Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

Türkiye'de İklim Tipleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Tuz Gölü çevresi, Iğdır Ovası, Malatya havzasının en önemli iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yıllık yağış miktarının 400 mm’nin altında olması
 • B) Ortalama sıcaklarının 15 °C’nin üzerinde olması
 • C) Yıl boyu alçak basıncın etkisinde olmaları
 • D) Kuzeyden gelen soğuk rüzgârların yıl boyunca etkili olması
 • E) Bağıl nemlerinin yüksek olması
 • Aşağıda verilen il merkezlerinden hangilerinin iklim benzerliği daha fazladır?


 • A) Zonguldak - Kastamonu
 • B) Konya - Ankara
 • C) Antalya - İsparta
 • D) Kars - Iğdır
 • E) Rize - Gümüşhane
 • Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 120 gün yerde kalır. Yaz geç gelir ve kısa sürer.

  Yukarıdaki özelliğin aşağıdaki illerden hangisinin iklimine ait olduğu söylenebilir?


 • A) Ardahan
 • B) Edirne
 • C) Trabzon
 • D) Gaziantep
 • E) Eskişehir
 • Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?


 • A) Denize uzaklık
 • B) Enlem
 • C) Dağların uzanışı
 • D) Yükselti
 • E) Kırıklı yer yapısı
 • Aşağıdaki illerden hangisinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu söylenemez?


 • A) Hatay
 • B) Muğla
 • C) Bolu
 • D) İzmir
 • E) Çanakkale
 • Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Rize’de çay tarımının yaygın olması
 • B) Kars’ta süt ve süt ürünleri üretiminin yapılması
 • C) İstanbul’da nüfus yoğunluğunun fazla olması
 • D) Elazığ çevresinde maden çeşitliliğinin fazla olması
 • E) Nevşehir Yöresi’nde turizmin gelişmesi
 • Step (bozkır) yağışlı mevsimde yeşillenen, yağışsız geçen yaz mevsiminde saranp kuruyan ot topluluklarından oluşan bitki örtüsüdür.

  İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki bölümlerin hangisinde, step bitki örtüsünün yaygın olarak görülmesi beklenmez?


 • A) Konya Bölümü
 • B) Orta Fırat Bölümü
 • C) Yukarı Kızılırmak Bölümü
 • D) Yıldız Dağları Bölümü
 • E) Yukarı Sakarya Bölümü
 • Akdeniz Bölgesi’nde deniz seviyesinden itibaren 750 m, Ege Bölgesi’nde 500 m, Marmara Bölgesi’nde ise 300 m yükseklikte doğal yetişme ortamı bulan maki bitki örtüsünün bu dağılışında rol oynayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sıcaklık ortalaması
 • B) Yağış miktarı
 • C) Toprak tipi
 • D) Yerşekillerinin engebeli olması
 • E) Makilerin tahrip edilmesi
 • Türkiye’de ormanların %79’u kıyı bölgelerinde, %21 ’i ise iç bölgelerde yer almaktadır.

  Kıyı bölgelerinde, iç bölgelerin yaklaşık dört katı orman bulunması bu bölgelerin hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucudur?


 • A) Ağaç türleri
 • B) Yağış miktarları
 • C) Toprak tipleri
 • D) Yüzölçümleri
 • E) Sıcaklık ortalamaları
 • Aşağıdakllerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait iklim özelliklerinden biri değildir?


 • A) Yaz mevsimi geç gelir kısa sürer.
 • B) Yıllık yağış miktan 400-600 mm arasındadır.
 • C) Yağış en fazla kış, en az yaz mevsiminde düşer.
 • D) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
 • E) Karlı ve donlu gün sayısı fazladır.
 • Türkiye’nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi, yalnız enlemin etkisiyle açıklanabilir?


 • A) İç Anadolu Bölgesi’nin ortalama sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi’nden yüksek olması
 • B) Akdeniz Bölgesi’nde maki üst sınınnın Ege Bölgesi’nden daha yüksek olması
 • C) İzmir’de karla örtülü gün sayısının Ağrı’dan az olması
 • D) Kışın Adana’nın Şanlıurfa’dan daha sıcak olması
 • E) Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Akdeniz Bölgesi’nden sıcak olması
 • Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzü şekillerinin Türkiye iklimi üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?


 • A) Kıyıya yakın ve yüksek olan dağ yamaçlannın fazla yağış alması
 • B) Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklığın düşmesi
 • C) Nemli hava kütlelerinin iç kesimlere ulaşamaması
 • D) İç Anadolu Bölgesi’nde yağışın az olması
 • E) Akdeniz kıyılannın Karadeniz kıyılarından daha sıcak olması

 • Etiketler: türkiyede iklim test, türkiyede iklim tipleri test çöz, kpss coğrafya test çöz, online kpss coğrafya test çöz
  Türkiye'de İklim Tipleri Test sorularını online çözebilirsiniz.