Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

Türkiyede Madenler ve Enerji Kaynakları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de enerji üretim ve kullanımıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?


 • A) Yenilenebilen enerji kaynakları daha fazla kullanılmaktadır.
 • B) Enerji üretim aşamasında çevre kirliliği sorunlan yaşanmaktadır.
 • C) Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklannın kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.
 • D) Kullanılan enerjinin önemli bir kısmı ithal edilmektedir.
 • E) Türkiye’de linyit ve su gücü en yaygın enerji kaynağıdır.
 • Türkiye'de elektrik enerjisinin bir kısmı Karakaya, Keban, Hirfanlı, Oymapınar gibi hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir.

  Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önüne bulundurulmuştur?


 • A) Yoğun nüfuslu merkezlere yakın olmaları
 • B) Enerji tüketim merkezlerine yakın olmaları
 • C) Enerji naklinin kolay olması
 • D) Ulaşımın kolay olması
 • E) Akarsuların dar ve derin vadilerden akması
 • Aşağıdaki akarsulardan hangisi üzerinde kurulan hidroelektrik santral sayısı fazladır?


 • A) Manavgat
 • B) Fırat
 • C) Gediz
 • D) Seyhan
 • E) Sakarya
 • Aşağıdaki elektrik santrallerimizden hangisi diğerlerinden farklı bir enerji kaynağı ile çalışmaktadır?


 • A) Yatağan (Muğla)
 • B) Afşin - Elbistan (Kahramanmaraş)
 • C) Ovaakça (Bursa)
 • D) Seyitömer (Kütahya)
 • E) Soma (Manisa)
 • Türkiye'de bulunan bir çok maden yatağı işletilmeye açılmamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden biri değildir?


 • A) Maden rezervinin yetersiz olması
 • B) Kayaçların içindeki saf maden oranının düşük olması
 • C) Sermaye, teknik bilgi, donanım ve eleman eksikliği
 • D) Maden yataklannın bulunduğu yerde ulaşımın olmaması
 • E) Çıkarılan madenlerin ülke ihtiyacını karşılayamaması
 • Türkiye’de;

  - Tuz Gölü’nde; göl suyundan

  - İzmir - Çamaltı'nda; deniz suyundan

  - Çankırı, Yozgat ve Erzurum’da; kaya tuzundan tuz elde edilmektedir.

  Buna göre, ülkemizdeki tuz üretim ve tüketimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Tuz; yemeklik, kimya sanayi ve karayollannda buzlanmaya karşı kullanılır.
 • B) Değişik kaynaklardan tuz üretimi yapılabilir.
 • C) Türkiye tuz üretiminde kendine yeten bir ülkedir.
 • D) En fazla tuz, Tuz Gölü’nden elde edilir.
 • E) Verilen yerler dışında tuz üretilebilecek başka alan yoktur.
 • Marmara Bölgesi’nde enerji üretiminde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?


 • A) Linyit
 • B) Doğalgaz
 • C) Su gücü
 • D) Rüzgar
 • E) Jeotermal
 • Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de madencilikle ilgili doğru bir bilgi değildir?


 • A) Taşkömürü, petrol ve doğalgaz, rezervleri ve üretimi az olduğu için ithal edilmektedir.
 • B) Ülkemizde Yukarı Fırat, Güney Marmara ve Kıyı Ege bölümleri maden bakımından zengindir.
 • C) Krom, bor, mermer gibi madenler yurtdışına ihraç edilmektedir.
 • D) Uranyum ve toryum madenlerinin kullanım alanı gelişmediği için yurt dışına satılmaktadır.
 • E) Kükürt, civa, volfram madenlerinin üretimi son yıllarda durmuştur.
 • Bazı madenler volkanik olaylar sonucu yeryüzüne çıkar.

  Aşağıdaki madenlerden hangisinin Türkiye’de bulunması volkanik olayların etkili olduğunu kanıtlamaz?


 • A) Krom
 • B) Demir
 • C) Kurşun
 • D) Taşkömürü
 • E) Manganez
 • Türkiye'de en yaygın olarak bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Petrol
 • B) Boksit
 • C) Linyit
 • D) Taşkömürü
 • E) Bor
 • Türkiye'de son yıllarda doğalgaz ve ham petrol boru hattı yatırımlanna önem verilmeye başlanmıştır.

  Bu projelerin bitirilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?


 • A) Hazar Denizi petrol ve doğalgazının Akdeniz’e ulaşması
 • B) Petrol ve doğalgazın dünya pazarlanna güvenli bir şekilde taşınması
 • C) Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında stratejik öneminin artması
 • D) Türkiye boru hatlanndan ekonomik gelir elde etmesi
 • E) Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının sona ermesi
 • Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasında;

  I. matematik konum

  II. jeolojik yapı

  III. yüksek ve engebeli oluşu

  IV. iklim çeşitliliği

  durumlarından hangileri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve IV
 • D) II ve III
 • E) III ve IV

 • Etiketler: madenler ve enerji kaynakları test, kpss coğrafya test, enerji kaynakları pdf, türkiyede madenler denemetest
  Türkiyede Madenler ve Enerji Kaynakları Test sorularını online çözebilirsiniz.