Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

Türkiyenin Akarsuları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların oluşturduğu biriktirme şekillerinden biri değildir?


 • A) Ova
 • B) Delta
 • C) Birikinti konisi
 • D) Peneplen
 • E) Irmak adası
 • Aşağıdaki ovalardan hangisinde alüvyal topraklar daha yaygındır?


 • A) Çukurova
 • B) Acıpayam
 • C) Antalya
 • D) Tefenni
 • E) Kestel
 • Bir akarsuyun ağzında delta bulunması, bu akarsu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olur?


 • A) Denge profiline ulaştığının
 • B) Yatağı boyunca çözünebilen kayaçiarın yaygın olduğunun
 • C) Denize döküldüğü yerde gel git genliğinin az olduğunun
 • D) Taşıma gücünün az olduğunun
 • E) Denize döküldüğü yerde kıyı derinliğinin fazla olduğunun
 • Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye akarsularının yatak eğimlerinin fazla olduğuna kanıt olamaz?


 • A) Mekanik aşındırmalarının fazla olması
 • B) Hidroelektrik potansiyellerinin yüksek olması
 • C) Denge profiline ulaşmamış olmaları
 • D) Akış hızlarının fazla olması
 • E) Akım düzenlerinde meydana gelen değişimin belirgin olması
 • Aşağıda verilen kıyı ovalarımızdan hangisi oluşumu yönüyle delta ovası değildir?


 • A) Bafra
 • B) Çarşamba
 • C) Antalya
 • D) Büyük Menderes
 • E) Gediz
 • Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki akarsuların genel özelliklerinden biri değildir?


 • A) Debilerinin yüksek olması
 • B) Hidroelektrik potansiyellerinin yüksek olması
 • C) Rejimlerinin düzensiz olması
 • D) Boylarının genelde kısa olması
 • E) Denge profiline ulaşmamış olmaları
 • Türkiye'de akarsuların;

  I. rejimlerinin düzensiz olması,

  ll. havzalarının dar olması,

  lll. akımlarının düşük olması gibi özelliklerinden hangilerinde yer şekillerinin doğrudan etkisi yoktur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Bir akarsuyun denge profiline ulaşmış olması, bu akarsuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?


 • A) Enerji potansiyelinin azaldığının
 • B) Yatağı boyunca menderesler yaptığının
 • C) Derine doğru aşındırma gücünün azaldığının
 • D) Su toplama havzasında erozyonun yavaşladığının
 • E) Yatağı boyunca aynı tür kayaçların görüldüğünün
 • Aşağıdakilerden hangisi, Ege Denizi'ne dökülen akarsularımızdan biri değildir?


 • A) Gediz
 • B) Meriç
 • C) Bakırçay
 • D) Büyük Menderes
 • E) Susurluk
 • Akarsularla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Akarsularda yıl içerisinde meydana gelen akım değişmelerine akarsu rejimi denir.
 • B) Nil Nehri gibi birden fazla iklim bölgesinden kaynağını alan akarsulara, karma rejimli akarsular denir.
 • C) Akarsuyun kollarıyla birlikte su topladığı bölgeye peneplen adı verilir.
 • D) Kar ve buz suları ile beslenen akarsularda akım yükselmeleri yaz aylarında görülür.
 • E) Yağışın yıl içerisine düzenli dağıldığı ekvatoral bölge akarsularının rejimi düzenlidir.
 • Havzalarının bulunduğu bölgeler göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin karma rejimli olduğu söylenebilir?


 • A) Fırat
 • B) Gediz
 • C) Bartın çayı
 • D) Susurluk
 • E) Manavgat
 • Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların aşındırma yoluyla oluşturduğu şekillerden biri değildir?


 • A) Vadi
 • B) Dev kazanı
 • C) Yalıyar
 • D) Peri bacası
 • E) Menderes

 • Etiketler: türkiyenin akarsuları test, 2022 kpss coğrafya soruları, akarsular test pdf
  Türkiyenin Akarsuları Test sorularını online çözebilirsiniz.