Yükleniyor

AYT-TYT Coğrafya Testleri

YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %85.71 Doğru: 6 Yanlış: 1 Boş: 0
Yağışın az ve nem oranının düşük olduğu bölgelerde kerpiç evlerin görülmesi

Güneydoğu Asya'da yaşayan insanların temel besin maddeleri arasında pirincin önemli bir yer tutması

Kutuplara yakın bölgelerde insanların yıl boyunca kalın elbiseler giyinmesi

Bozkırın bitki örtüsü olduğu bölgelerde küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

Yukarıdaki gözlemler, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


 • A) Doğal unsurların insan yaşamına etkisine
 • B) İnsanların doğal yaşama etkisine
 • C) Beşeri faaliyetlerin yerleşmeye etkisine
 • D) Ulaşım koşullarının ekonomik faaliyetlere etkisine
 • E) Yer şekillerinin ekonomik faaliyetlere etkisine
 • Aşağıdakilerden hangisi, denizlerde meydana gelen doğal olaylar arasında gösterilemez?


 • A) Okyanusa dökülen akarsuların ağız kısımlarında büyük haliçlerin oluşması
 • B) Magmadaki lavların denizlerin üst kısımlarına kadar birikerek volkanik adaları oluşturması
 • C) Dalga ve akıntıların denizin derin olmadığı kıyılarda biriktirme yapması
 • D) Okyanuslara kıyısı olan ülkelerde balıkçılığın gelişme göstermesi
 • E) Ekvator'dan kutuplara doğru sıcak su akıntılarının görülmesi
 • Aşağıda, bazı doğal unsurlar ve bunların insan hayatındaki etkileri verilmiştir.

  I. Sıcaklığın çok yüksek ve çok düşük olduğu yerlerde doğal yaşamın zorlaşması

  II. Kar yağışının fazla olduğu b(ilgelerde, kış aylarında ulaşımın aksayabilmesi

  III. Rüzgarın şiddetli estiği bölgelerde, doğal afetlerin görülebilmesi

  IV. Nem miktarının fazla olduğu yerlerde toprak oluşumunun gecikmesi

  V. Akarsuların yatak eğiminin az, akımının yeterli olduğu yerlerde ulaşımda yararlanılması

  Buna göre, bu etkilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) V
 • B) IV
 • C) III
 • D) II
 • E) I
 • Amerika Kıtası'ndaki Colorado Kanyonu'nda inceleme yapan bir araştırma grubu, bu kanyonun oluşumunda akarsu aşındırmasının etkili olduğunu soylemiştir.

  Buna göre, bu araştırma grubu aşağıda verilen cografya alt bilim dallarından. hangisinden yararlanmıştır?


 • A) Limnoloji
 • B) Klimatoloji
 • C) Pedrografya
 • D) Osenogorafya
 • E) Jeomorfoloji
 • Kışları aşırı soğuk, yazları aşırı sıcak geçen bır iklime sahiptir.

  Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

  Yer şekilleri engebelidir.

  Yer altı kaynakları bakımından zengindir. 

  Yukarı verilen doğal unsurlara sahip bir bölgeyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?


 • A) Yer şekilleri tarım ve yerleşmeye elverişli değildir.
 • B) Akarsuların enerji potansiyelleri fazladır.
 • C) Kış aylarında kar yağışları görülebilir.
 • D) Madencilik faaliyetlerine elverişlidir.
 • E) Buzulların etki alanı geniştir.
 • Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya biliminin ilgilendiği konular arasında gösterilemez?


 • A) Akarsu, buzul ve rüzgarların oluşturduğu şekiller
 • B) İnsanların göç etmesinin psikolojik nedenleri
 • C) Yerleşmeyi etkileyen faktörler
 • D) İnsanların ekonomik faaliyetleri
 • E) Yer'in şekli ve hareketleri
 • Doğa ile insan sürekli etkileşim içindedir. Bazen doğa insanı etkilerken, bazen de insan doğayı etkilemektedir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde insanın doğayı etkilemesi söz konusu değildir?


 • A) Karasal iklim koşullarının görüldüğü bölgelerde insanların kışın soğukla, yazın da sıcakla mücadele etmek zorunda kalması
 • B) Verimli tarım alanlarının bulunduğu yerlere fabrikalar kurulması
 • C) Yer şekillerinin engebeli olduğu gelişmiş ülkelerde kıyı alanlarının doldurulması
 • D) Verimli tarım alanlarının bulunduğu yerlere fabrikalar kurulması
 • E) Hızlı ve kontrolsüz akan akarsular üzerine barajlar inşa edilmesi

 • Etiketler: doğa ve insan test, doğa ve insan soruları, coğrafya doğa ve insan
  YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Test sorularını online çözebilirsiniz.