Yükleniyor

YKS-TYT Felsefe Testleri

YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test

YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Bilinç ve bilincin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bilinç insanın kendini tanıması ve özelliklerinin farkında olması durumudur.
 • B) Bilinç kişinin iç ve dış çevresinde olup bitenleri fark etmesi durumudur
 • C) Bilgilerin bir bölümü bilinçaltındadır
 • D) Bilinç ve farkındalık sınırsız bir kapasiteye sahiptir
 • E) Bilinçaltında ilkel benlik istekleri de bulunur.
 • Aşağıdakilerden hangisi uykunun özellikleri arasında yer almaz?

 • A) İnsan bilinci tamamen kapalıdır.
 • B) Uyku derinleştikçe mutlak eşik yükselir
 • C) Uykunun REM evresinde rüyalar daha çok görülür
 • D) Uyku sırasında farkındalık en düşük seviyededir.
 • E) Uyku genel olarak beş evreden oluşur.
 • Aşağıdakilerden hangisi bilincin ölüme en yakın olduğu düzeyi ifade eden kavramdır?

 • A) Yarı uyku hâli
 • B) Baygınlık
 • C) Derin uyku
 • D) Hafif uyku
 • E) Koma hâli
 • Gece vardiyasıyla çalışan bireylerin uyku düzenleri gündüz çalışanlardan farklı olmaktadır. Gündüz çalışanlar geceyi uyuyarak geçirdiklerinden gündüz isteseler de uykuya dalmakta zorlanabilirler. Gece çalışanlar ise gündüz vaktini uyuyarak geçirdiklerinden gece uykuya dalmakta zorlanabilirler.

  Burada sözü geçen uyku düzeni farklılaşmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

 • A) Ruhsal durum
 • B) Bedensel yatkınlık
 • C) Biyolojik ritim
 • D) Fizyolojik durum
 • E) Edinilmiş donanım
 • Bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal grubun bu davranışlara etkilerini inceleyen alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyoloji
 • B) Sosyal psikoloji
 • C) Sosyal antropoloji
 • D) Gelişim psikolojisi
 • E) Etnoloji
 • Rol çatışması kavramını toplumsal ve bireysel davranış düzleminde inceleyen bilim dalları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Sosyoloji – Psikoloji
 • B) Psikoloji – Antropoloji
 • C) Sosyoloji – Etnoloji
 • D) Psikoloji – Etimoloji
 • E) Psikoloji – Sosyoloji
 • Kişilerin cinsiyet, meslek, fiziksel görünüş, yerleşim yeri gibi özelliklerine göre kategorilere ayrılmasıdır. Bu gibi sosyal sınıflamalar insanları belli bir gruba dahil etmemize olanak tanır.

  Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Yükleme hatası
 • B) Savunucu yükleme
 • C) Kalıp yargı
 • D) Ön yargı
 • E) İlklik etkisi
 • Tutum; duygu, biliş ve davranıştan oluşan çok yönlü bir kavramdır. Tutumun önemli bir özelliği de kuvvet derecesidir. Birey birçok tutuma sahip olabilir ancak bu tutumlar güçleri açısından farklı olabilirler. Bu bakımdan kuvvetli tutumlar değişime oldukça dirençlidir. Ancak yine de değiştirilemeyecek tutum yoktur.

  Parçadan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tutumlar öğrenme yoluyla sonradan kazanılan eğilimler olduğu için, diğer öğrenilmiş özellikler gibi değişebilir
 • B) Tutumlar bireylerin çıkarlarına uygun durumlarda oluştuğundan çıkarlar değiştiğinde tutumlar da değişebilir.
 • C) Tutumlar bireylerin kuvvetli olmayan eğilimleri olduğu için değişmesi kolay olur
 • D) Tutumlar doğuştan gelen özellikler olsa da, yaşın ilerlemesine bağlı olarak zayıflar ve değişmesi mümkün olur.
 • E) Genetik faktörün etkisi tutumların kuvvet derecesini ve değişime karşı direncini de belirler.
 • I. Tutumlar

  II. Grup normları

  III. Sosyal güdüler

  IV. Fizyolojik güdüler

  V. Ön yargılar

  Verilenlerden hangisinin oluşumunda sosyal etkininrolü en azdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Bireyin bireyle ya da bireyin grupla girdiği etkileşim sonucu düşüncelerinde, hislerinde, tutum ve davranışlarında meydana gelen değişimin nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Sosyal algı
 • B) Sosyal davranış
 • C) Yüklemleme
 • D) Sosyal etki
 • E) Bilişsel çelişki
 • Şenay Hanım bir şirkette büro yönetimi sekreterliği görevinde çalışmaktadır. Son günlerde kan değerlerindeki dengesizlik yüzünden kullandığı ilaçlar uyku düzenini bozmuş ve işe hemen her gün geç kalmaya başlamıştır. Her defasında kendisini uyaran müdürü Hakan Bey yine geç kaldığı bir gün kendisine, geç kalmaya devam ederse disiplin cezası vereceğini söylemiştir.

  Bu olayda Hakan Bey'in insanları etkileme yollarından hangisine başvurduğu söylenebilir?

 • A) Ödül
 • B) Baskı
 • C) Otorite
 • D) Bilgi
 • E) Uzmanlık


 • YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test

  YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test
  YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test
  YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test
  Etiketler: psikolojinin temel süreçleri test, 2021 felsefe test, online tyt 2021 test
  YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS-TYT Psikolojinin Temel Süreçleri Test